DN Torsdag, uge 50 2009
 • Fredningssag i Farum vundet
 • Hvordan en tabt sag får effekt som en vundet sag
 • Gå med DN til fredelig demonstration
 • Fra REP-mødet 5. december
 • Ny i en DN bestyrelse? Tag på grundkursus
 • Klagefrister og juleferie
 • Giv naturen i julegave
 • Alle køer skal på græs
 • Bestil Naturens Ambulance fra februar
   
 • Artikler på Frivilligsiden
 • DN Debatten
 • Pressemeddelelser fra DN
 • DN Butikken 

Kort nyt

Fredningssag i Farum vundet
Efter en vurdering i Naturklagenævnet er fredningen af 28 ha i Farum ved Storebjerg vundet. DN glæder sig meget over resultatet, som på flere punkter støtter DNs fredningsforslag for området. Blandt andet forslaget om sikring af det fine overdrev midt i Storebjerg. 
Kontakt: Christina Steenbeck. cst@dn.dk,  39 17 40 46
> Læs mere om fredningssagen i Farum
> Se Naturklagenævnets kendelse og kort over området

Hvordan en tabt sag får effekt som en vundet sag
Et nedlagt dambrug i Billund Kommune skal naturgenoprettes. Det er DN rigtig glad for på naturens vegne. Skov- og Naturstyrelsen skal udføre arbejdet og Miljøcenter Odense har screenet projektet for VVM-pligt. Sekretariatet valgte i enighed med DN-afdelingen at klage over en særdeles mangelfuld VVM-screening.
Kontakt: Nora Skjernaa Hansen, nsh@dn.dk, 39 17 40 69
> Læs hele historien om den tabte og vundne sag

Gå med DN til fredelig demonstration, lørdag d. 12. dec.
Danmarks Naturfredningsforening bakker sammen med grønne organisationer fra hele verden op om demonstrationen lørdag den 12. december, hvor vi sammen opfordrer verdens ledere til at indgå en fair, ambitiøs og bindende klimaaftale ved klimatopmødet COP15 i København. DN'ere mødes ved Storkespringvandet kl. 13:30.
> Læs mere om demonstrationen

Fra REP-mødet 5. december
DN holdt Repræsentantskabsmøde i weekenden. Du kan tjekke mødedokumenterne og præsidentens naturpolitiske redegørelse på www.dn.dk/rep. Referatet popper op samme sted om et par uger. På mødet var der bl.a. en stor politisk debat om ændring af DN's politik for placering af vindmøller på fire konkrete punkter efter forslag fra DN's Klimanetværk. Herunder er resultatet af afstemningerne om, at DN i særlige tilfælde efter en konkret vurdering skal kunne gå ind for opstilling af vindmøller:

 • I Natura 2000-områder på havet. JA: 77 stemmer. NEJ: 99 stemmer
 • I Natura 2000-områder på land. JA: 51 stemmer. NEJ: 128 stemmer
 • Inden for strandbeskyttelseslinjen. JA: 54 stemmer. NEJ: 123 stemmer
 • I §3-områder. JA: 13 stemmer. NEJ: 164 stemmer

Ny i en DN bestyrelse? Tag på grundkursus
Det er nu, du skal tilmelde dig, hvis du vil på en af de tre grundkurser, som DN tilbyder i januar. Mange af vore nye bestyrelsesmedlemmer er ikke ubeskrevne blade, så det kan synes unødvendigt at skulle på grundkursus. Men uanset den faglige baggrund, vil det lette det fremtidige arbejde, hvis man får en grundlæggende forståelse af DNs organisation og måde at arbejde på, samt en præsentation af det DN-arbejde man kan blive udsat for.

Derfor vil vi anbefale vore over 100 nye bestyrelseskolleger om at deltage. Vi afholder tre kurser fordelt over hele landet, og de ligger på tre på hinanden følgende fredag-lørdage: 15-16/1: Rebild, 22-23/1: Vejle og 29-30/1: Skælskør. Såvel transport, ophold og kursus er gratis.
Kontakt Jörn Eskildsen jes@dn.dk 75 65 61 49 eller Kristine Smith, kristine.smith@dn.dk, 57 64 91 65
> Læs mere om grundkurserne og tilmeld dig her

Klagefrister og juleferie
Der er lukket i sekretariatet mellem jul og nytår. Fredag den 18. december er sidste dag, hvor sekretariatet uploader primærafgørelser på DN Nettet. Vi vil derfor bede jer om at være ekstra opmærksomme på klagefristerne. Benyt jer i tvivlstilfælde af muligheden for at sende en fore-løbig klage over myndighedsafgørelser, som er relevante at påklage. Tirsdag den 5. januar 2010 vil sekretariatet igen være oppe i fulde omdrejninger – og hjælpen atter nær.
Kontakt: Camilla Bjørklund, cb@dn.dk, 39 17 40 39
> Læs om klagesager på DN's Frivilligside

Giv naturen i julegave
Er naturen vigtig for dig? Så er den det sikkert også for dine børn.Giv børnene et medlemskab af Natur & Ungdom. For kun 190 kr. kan du give dit barn naturoplevelser, der varer hele året.
Kontakt: Natur & Ungdom, Klostermøllevej 48 A, 8660 Skanderborg. 35 24 56 00, nogu@nogu.dk
> Læs mere om julegaven her

Alle køer skal på græs
Dyrenes Beskyttelse arbejder aktivt for at sikre, at alle køer skal have lov at komme på græs mindst 150 dage om året. Danmarks Naturfredningsforening vil gerne støtte dette initiativ, da det giver sikrer bedre naturpleje, smukkere landskaber og bedre dyrevelfærd. Vi vil derfor opfordre alle at støtte kampagnen ved at sende en mail til Folketingets dyrevelfærdsordførere. 
> Det kan du gøre her

Bestil Naturens Ambulance fra februar
I begyndelsen af det nye år, nærmere bestemt i februar og marts, er Naturens Ambulance helt fri. Naturens Ambulance kører med stor succes rundt i hele Danmark med udstillingen om Danmarks vilde dyr og skaber positiv opmærksomhed omkring DN’s arbejde i kommunerne.
At få ambulancen ud er en unik mulighed for at skabe synlighed omkring det store arbejde der foregår i alle DN’s lokale afdelinger. Vil I have besøg af Naturens Ambulance med de mange udstillinger? Så skriv en mail med jeres forespørgsel til ambulance@dn.dk. Beskriv kort hvor og hvornår, I kunne tænke jer at få besøg af ambulancen så kontakter studentermedarbejder Christian A. Nielsen jer hurtigst muligt. Frem til 1. maj rykker ambulancen kun ud til arrangementer, der foregår indendørs af hensyn til udstillingerne.
Kontakt: Christian A. Nielsen, can@dn.dk, 39 17 40 56
> Læs mere om naturens ambulance her
 

DN Debatten

Klima
Det igangværende klimatopmøde har også sat sig spor i DN Debatten. Annette Holmenlund indfører begrebet ”klimavenligt oksekød” og der er kommet indlæg fra Ole Gorm Norden Andersen og Bodil Due, dels mod antagelsen om af C02 som årsag til klimaforandringer og dels med reaktioner mod udtalelser om det samme på DNs nyligt afholdte rep-møde.
> Læs mere og deltag selv i klimadebatten

Vandhuller og Skovnatur
Der er i de forløbne uge kommet mindre indlæg i begge debatter, der næppe er udtømte.
> Læs mere og deltag selv i debatterne: VandhullerSkovnatur

Andre debatter
Der er også debatter om de store testvindmøller i Østerild Plantage, om gamle stier mm.
> Læs mere og deltag selv i debatten
 

Pressemeddelelser fra DN

Siden sidste DN Torsdag har DN udsendt følgende pressemeddelelser:

Nyt fra DN Butikken

Masser af klimanyheder i DN butikken
Der masser af nye varer på hylden i DN Butikken, som tager hensyn til klimaet. Se fx den genopladelige radio med lygte. Drej på håndtaget i 90 sekunder og oplad radioen og lygten. Ikke medl.: Kr. 549,-. Medl. pris: kr. 499,-.

> Se flere gode klimavarer på under "Nyheder og Gaveidéer"

DN Torsdag er Danmarks Naturfredningsforenings nyhedsbrev til DN's frivillige aktive. Nyhedsbrevet udkommer hver torsdag. Vil du ikke længere modtage ugebrevet DN Torsdag, så afmeld her. Har du fået ny mailadresse, skal du først afmelde den gamle e-mail-adresse og dernæst tilmelde den nye e-mail-adresse.