Denne weekend ved Randkløve incl tirsdag d. 30.9.: Ildsjæle, skovl og trillebør

I Finn Hansens  "367 ture på Bornholm" kan man læse om en episode, der ophidsede ham på naturens vegne. En ung frivillig ildsjæl vil i den kommende weekend med alle tilladelser i orden gå i gang med trillebør og skovl. Uddrag af kommunens svar på anmodningen: "der er tale om en afgravning af påført materiale, som er blevet skyllet ned over arealet fra marken ovenfor ved en erosionshændelse (formodentlig i 2005), og som medførte at den oprindelige værdifulde strandengsvegetation blev afløst af en frodig vegetation med bl.a. ager-padderok. Der er således tale om et projekt, som vil søge at tilbageføre en lille del af arealet til den tilstand, det havde, før skaden skete, og dermed søge at give sjældne arter som melet kodriver og leverurt mulighed for at etablere sig igen. Og endelig, at der er tale om en mindre forsøgsmæssig afgravning på 7 x 7 m, og at arbejdet vil blive udført med en skånsom arbejdsmetode (skovl og trillebør)."
Det er ved kyststien udfor Randkøvevej 30, og man må gerne komme forbi og kikke!

Nyheder fra DN Bornholm.

Paradisbakkerne den 28. august- kom du ikke med, er her referat!

Årsmødet d. 10. september nærmer sig, se vores annonce her

Nationalpark Bornholm? Næh..  læs hvorfor(fra TV2 Bornholm søndag d. 21. 8) og set på TV2 Bornholm samme aften

OBS: Tidligere nyheder kan altid ses på siden "Det arbejder vi med

Billederne: Druehyld og gederams i Ekkodalens klippelandskab og djævelsbid og tjærenelliker