DN Nordfyn

Danmarks Naturfredningsforening på Nordfyn arbejder for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med en rig og mangfoldig natur, et smukt og varieret landskab og et rent og sundt miljø. Se nye billeder fra Gyldensteen Strand under "Naturen på Nordfyn"

Vi arbejder for naturen

DN Nordfyn fungerer som naturens advokat i Nordfyn ved at give myndighederne med- og modspil. Læs om vores arbejde her. Vi arrangerer også en masse ture, hvor du kan komme ud og få gode naturoplevelser. Se arrangementer her

Landbruget er det erhverv, der har størst indflydelse på den danske natur. DN har en vision om et landbrug i balance med sine omgivelser. Læs DN's landbrugspolitik