Fakta om skovmåren

Størrelse

Skovmåren er omtrent på størrelse med en kat. Selve kropslængden er omkring 50 cm, og halen måler 20-25 cm. Hannen er større end hunnen og kan veje mere end 2 kg. Skovmårens pels er mørkebrun. På halsen og brystet er pelsen gullig til æggegul. Derved kan den – under gode observationsforhold – skelnes fra sin nære slægtning husmåren, hvis halsplet er næsten hvid.

Levevis

Skovmåren findes spredt over det meste af landet og findes så vidt vides primært i større og gamle blandskove. Her yngler den typisk i hulheder i gamle træer. Den kan muligvis også bruge gamle rovfuglereder eller sammensunkne trækroner som redested. Der er også eksempler på, at den i udlandet har ynglet i redekasser.

Skovmåren er et nataktivt rovdyr – man ser den sjældent i dagtimerne. Den er yderst adræt og kan ubesværet suse op og ned af træstammerne – her er den blandt andet i stand til at fange egern! Den er generalist – det vil sige, at den ikke har specialiseret sig i at fange et specielt eller få typer byttedyr. Den tager, hvad der byder sig. Gnavere, fugle og sågar insekter indgår i menuen. I hårde tider, eksempelvis om vinteren, kan den også være tvunget til at spise ådsler.

Når skovmåren har fanget fugle, bider den de større fjer af, i modsætning til rovfugle, som trækker fjerene ud. Finder man derfor afbidte fjer i en gammel rovfuglerede eller umiddelbart neden for et sådant redetræ, er det sandsynligvis skovmåren, som har været i gang. Vær opmærksom på, at ræven dog bruger samme metode, så man må overveje, om byttet kan være tilberedt på jorden (af ræven), eller om det er sket i træet (af skovmåren).

Ellers ved man ikke meget om skovmårens levevis i Danmark – typisk siger man, at den i modsætning til husmåren ikke så gerne opholder sig i eller nær bebyggelse eller i det åbne land. Omvendt ved man fra Sverige, hvor der ikke findes husmår, at skovmåren gerne opholder sig nær bebyggelse. Måske fortrænges skovmåren i Danmark af husmår på nogen typer levesteder? 

Yngleforhold

Skovmåren parrer sig i juni-august. Efter parringen går det befrugtede æg i dvale – der er ingen egentlig fosterudvikling i den første tid. Selve fosterudviklingen begynder først i senvinteren og tager omkring en måned. De 3-5 unger fødes typisk i april, netop hvor der begynder at være masser af mad igen! Denne form for ”timing” af fødslen til forårets føderigdom kaldes ”forsinket drægtighed”. Ungerne opholder sig i reden et par måneder og er derefter under oplæring i yderligt nogle måneder, indtil de fra omkring september er helt uafhængige.

I sensommeren og efteråret spreder årets unger sig for selv at etablere et territorium. I den periode krydser dyrene derfor vejene, og mange dyr køres ned og dør.

Bevaringsstatus

Skovmåren er listet som ”sjælden” på Danmarks ”Rødliste” over truede arter. Den er i modsætning til husmåren, der både må jages og reguleres, totalfredet. Da de to arter imidlertid ligner hinanden til forveksling, er der desværre eksempler på, at skovmår er nedlagt ulovligt.

Oplev skovmåren

Det er overordentligt vanskeligt at opleve skovmåren i naturen, dels fordi den er nataktiv, dels fordi den er svær at få øje på. Ser man den, er det derfor oftest ved en tilfældighed.

Muligvis kan man dog få hjælp fra en uventet kant til at opsøge skovmår – nyere erfaringer tyder på, at det farlige spektakel, som man lejlighedsvist kan høre fra råger i et skovområde, kan skyldes et skænderi mellem rågerne og en skovmår! Der kan dog også være tale om f.eks. en natugle eller andre rovdyr – men der er set skovmår i centrum for et sådant rågespektakel.

Hjælp skovmåren

Du kan hjælpe skovmåren ved at opsætte redekasser i skovområder, hvor man ved eller forventer, at der kan være skovmår. Opsætning af redekasser kan nemlig medvirke til at konstatere, at der er skovmår i et område.

Ønsker du på egen hånd at lave og opsætte redekasser skal du huske først at indgå en aftale med skovejeren!

Skovmår. Foto: Kenneth Johansson

Hjælp dyrene

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at give de vilde dyr i Danmark et bedre liv.

Bliv medlem