Vandhuller ved Svenstrup

I april 2009 udførte vi en undersøgelse af Svenstrup Gods' vandhuller, nærmere betegnet skov- og markvandhuller beliggende syd for godset og nordvest for jernbanen. Arbejdet tog sigte på padder og foregik i samarbejde med godset, som gerne ville vide mere om vandhullernes tilstand og forekomsten af de enkelte paddearter.

Generelt var skovvandhullerne i udmærket stand, hvorimod markvandhullerne var meget præget af det intensive landbrug, og deres tilstand var i reglen ringe. Der blev fundet i alt seks paddearter, hvoraf to er strengt beskyttede: springfrø og stor vandsalamander.

Vi skrev en rapport med resultaterne og anbefalinger til fremtidig plejeindsats. Det drejede sig generelt om markvandhuller i eller ved skovbryn, hvor en relativt begrænset investering kunne give vandhullerne og deres dyre- og planteliv et markant løft.

Se rapporten og kortmateriale ved at klikke på de to links:
Vandhulsundersøgelse Svenstrup Gods
Landkort med vandhuller

Undersøgelsen blev foretaget af Henrik Bringsøe. 

 

Et stort, godt og nyligt oprenset vandhul på Svanesletten. Foto: Henrik Bringsøe

 

Springfrøen er nærmest et zoologisk vartegn for Køges skove! Foto: Henrik Bringsøe