Fakta om ulven

Ulven lever i familieflokke og er et rovdyr. I landende omkring Danmark lever den i Sverige, Norge og Tyskland. I oktober 2012 blev der for første gang i 200 år set en ulv i Danmark. Og nu tyder det på, at ulven er ved at slå sig ned.

Ulv

Ulven er et flokdyr, der lever i familieflokke størstedelen af tiden. Den er et rovdyr, der tager det lettest tilgængelige bytte - typisk klovbærende vildt. Også husdyr kan den tage. Det er kun flokkens fører-par - ”alfa-parret” der får unger. Typisk fødes 5-6 hvalpe i april, efter parring i februar.

Hvor er ulven i Danmark?

De fleste ulve i Danmark er pt. strejfere. Derfor kan der i princippet være ulve, der strejfer, i alle dele af Jylland. Det er mest sandsynligt, at ulvene tager længere ophold i større skove og hedeområder i Vest- og Midtjylland.

Se et kort over de hidtidige observationer af ulve på Naturstyrelsens hjemmeside

Har ulven slået sig ned i Danmark?

Det tyder på, at ulven er ved at slå sig ned i Danmark.

Forskere fra Århus Universitet har i november 2014 gennem DNA undersøgelser vist, at en han-ulv igennem mindst et halvt år har holdt til i samme område. Dermed er ulvenes tilbagevenden til Danmark gået ind i en ny fase – fra tilfældige strejfere til stedfaste forekomster.

Senest har man fundet DNA fra 4 hunulve. 

Er der ulve i landene omkring Danmark?

Der er cirka 200 ulve i den svensk-norske bestand. I Sverige er en floks territorium på omtrent 1000 km2.

I Tyskland er der cirka 80-100 ulve, fordelt på 6-8 familie-flokke. Fem af familierne lever inden for et område på omtrent 2000 km2 i delstaten Sachsen, og lige nord for i delstaten Brandenburg lever én familieflok. Enkelte dyr er set i delstaterne Mecklenburg-Vorpommern og Schleswig Holstein. 

Kan der leve ulve i Danmark?

Ja, der kan leve ulve i Danmark. Ulvene i Tyskland lever i høj grad også i et landbrugslandskab, som vores. Så længe der er føde, vil ulvene i princippet kunne leve her. I Danmark vil de overvejende kunne leve af rådyr og krondyr og måske i nogen grad kunne tage får, i områder med fårehold.

Med udgangspunkt i territoriestørrelsen i Tyskland kan man regne sig frem til, at en dansk-tysk ulveflok vil have brug for et areal på i størrelsesordenen 400 km2 – 600 km2, svarende til et område på 20 km * 20 km, op til 20 * 30 km. Det er ikke urealistisk i grænselandet.

Forskere har regnet ud, at ser man KUN på fødemængden, vil der være mad til omtrent 100 ulve i Danmark. Så mange ulve vil der aldrig komme i Danmark: Problemet for ulvene vil være de mange veje. De vil være i fare for at blive kørt ned. I Tyskland køres mange ulve ned, og i Danmark er vejnettet endnu tættere. Men det er nok ikke urealistisk, at vi vil kunne have 2-3 flokke som yngler, indenfor en årrække.

Læs om ulves mulighed for at leve i Danmark på DCE's hjemmeside (pdf)

Yngler ulvene i Danmark nu?

Pr. juli 2014 er der ikke med sikkerhed konstateret ulvehvalpe, og der er udelukkende fundet DNA fra han-ulve. Derfor er det tvivlsomt, men kan ikke udelukkes, at ulvene har ynglet i Danmark efter tilbagekomsten.

Er ulvene i Danmark sat ud eller genindvandret?

Ulvene er kommet til Danmark fra Tyskland, og man har kunnet spore deres arveanlæg tilbage til områder i Tyskland. Der er pr. juli 2014 fundet DNA fra 11 forskellige han-ulve. Ville man fordækt udsætte ulve for at lave en dansk bestand, ville man nok også have udsat hunner.

Er ulven farlig?

Ulven er ikke farlig for mennesker. I dag er mellem 80 og 100 ulve i Tyskland, og der har været ulve i omkring 15 år. Der er ikke ét eksempel på angreb på mennesker. Og ”vores” ulve kommer derfra.

Læs om ulves farlighed på Naturstyrelsens hjemmeside

Hvad spiser ulven?

Tyskerne har udført en stor undersøgelse, hvor man har undersøgt over 3.000 efterladenskaber fra ulve. Undersøgelsen viste at under 1 procent af de tyske ulves fødegrundlag er husdyr. Rådyr udgør over 50 procent ligesom krondyr og vildsvin er vigtige fødekilder for ulven.

Se tysk undersøgelse om ulves føde 

Hvordan ser ulvespor ud?

Ulvespor
Et ulvefodspor ligner et fodspor fra en stor hund. Det måler cirka 11 cm i længden og 10 cm i bredden.

Der er 3 typer af spor fra ulv: kadavere fra byttedyr, fodspor og ekskrementer. For alle 3 typer gælder, at det er meget svært umiddelbart at sige, om sporene er fra ulv. Som tommelfingerregler gælder:

 • Kadavere:
  Ulven kan bide knogler over. Derfor vil kadavere fra krondyr og rådyr kunne have itubidte ribben.
 • Fodspor:
  Det enkelte fodspor fra ulv ligner til forveksling sporet fra en stor hund. Kan man se spor over en længere strækning gælder det, at ulve i højere grad løber i en helt lige linje, end hunde. Hunde løber langt mere zigzag.
 • Ekskrementer:
  Ulve-ekskrementer ligner hunde-ekskrementer i størrelse, MEN har som oftest både knoglerester og pelsrester.

Har du måske set ulv eller ulvespor?

Det er meget vigtigt, at alle mulige observationer bliver registreret.

Har du set noget, der kunne være en ulv, eller et muligt ulvespor (se ovenfor), bør du derfor oplyse det. Skiv til Bo Håkansson, Naturpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening: boh@dn.dk

Husk:

 • Oplys stedet så nøjagtigt som muligt,
 • Tag fotos af fundne spor. Læg en mønt, nøgle eller andet, så man kan se størrelsen.
 • Tag fundne ekskrementer med hjem, og læg dem i fryseren i en frysepose

Følg med på Facebook

Du kan holde dig opdateret om ulve på Facebook

Hvis du vil vide mere

Spørgsmål og svar om ulven

Ulven kommer. En guide til ulven (pdf)

Ulven er beskyttet

Ulven er beskyttet af den skrappeste beskyttelse under EU - naturbeskyttelsesdirektivet. Det betyder, at ”jagt” er forbudt og ”regulering” kan udelukkende finde sted under meget skærpede omstændigheder beskrevet specifikt i direktivets artikel 16. EU har over for Danmarks Naturfredningsforening bekræftet, at ulve på den danske side af grænsen vil være omfattede at denne beskyttelse.

I Danmark er der lavet en forvaltningsplan for ulven i et bredt samarbejde mellem miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening med flere. Det lykkedes at nå til enighed om indholdet af planen. 

Se plan for beskyttelse af ulve på Naturstyrelsens hjemmeside

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk

Hjælp dyrene

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at give de vilde dyr i Danmark et bedre liv.

Bliv medlem