Hjørring bliver klimakommune

Den 29. april skriver Hjørring Kommune under på Danmark Naturfredningsforenings klimakommuneaftale. Dermed er hele regionens fastland samlet af udelukkende klimakommuner.

Når Arne Boelt, borgmester i Hjørring Kommune, og Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, skriver under på klimakommuneaftalen, forpligter kommunen sig til at nedbringe CO2-udslippet fra kommunen som virksomhed med tre procent frem til år 2025. Hjørring Kommune vil udarbejde en opgørelse over den nuværende CO2-udledning samt en handlingsplan for, hvordan reduktionen skal foregå. Og allerede nu lægger Hjørring Kommune ud med et ambitiøst klimaprojekt, der samler 500 skoleelever fra Hjørrings skoler.

Globale fodaftryk
Det er gigantiske fodaftryk, der i disse dage bliver sat i klimabevidste Hjørring Kommune. I helt bogstaveligste forstand. På ti gange 30 meter og i form af nyplantede træer. Snart vil man kunne se det globale fodaftryk på Google Earth. Hjørrings Klimaskov, der med 8000 nyplantede træer sparer miljøet for 10,77 tons CO2 om året, er et væsentligt bidrag til at nedbringe Hjørring Kommunes CO2-udslip og til at nedsætte den globale CO2-udledning.

Klimaskoven kommer primært til at bestå af hjemmehørende danske træarter som bøg og eg, og skoven vil med sin bynære beliggenhed blive et rekreativt område for byens borgere samt de nærliggende skoler og institutioner.

Solcelledrevet lastbil
Hjørring Kommunes klimastrategi rummer også el-biler og topersoners lastbiler. Allerede nu tester kommunen en solcelledrevet topersoners lastbil til kommunens medarbejdere, og der er planer om at indkøbe flere af de solcelledrevne biler til de korte ture rundt i kommunen. Den solcelledrevne lastbil får i sin testperiode lov at bringe Arne Boelt, borgmester for Hjørring Kommune, og Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, ud til klimaskoven den 29. april, hvor klimakommuneaftalen skal skrives under.

Den 29. april samles 500 børn og lærere fra Højene skole i kommunen for at planter træer sammen med borgmester Arne Boelt og præsident for DN Ella Maria Bisschop-Larsen. Falck bidrager på dagen med en høj brandstige, så de store fodaftryk kan ses fra oven.

- Det er visionært af Hjørring Kommune at samle så mange engagerede børn og voksne til at skabe et unikt bomærke i Klimaskoven i Hjørring. Og det glæder mig og Danmarks Naturfredningsforening, at Hjørring Kommune tænker i at plante ny skov og på den måde vise, at naturen i allerhøjeste grad er en del af løsningen, når vi kigger på klimaproblemerne, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, der er glad for at byde Hjørring Kommune velkommen på klimakommuneholdet.

26. april 2010

Aftaler og kontakter

Hjørring som Klimakommune

  • Startdato: April 2010
  • Reduktionsmål: 3% pr. år
  • Aftalens gyldighed: 2025

 Kontaktperson:

 

Resultater

Den gennemsnitlige årlige ændring af CO2-belastningen:

Årstal 2009-2015
∆ CO2 i %  -3,6

 

Den totale ændring af CO2-belastningen:

Årstal 2009-2015
∆ CO2 i ton  -2.112

 

Årlig ændring af CO2-belastning:

Årstal 2015
∆ CO2 i ton  -602
∆ CO2 i %  -5,4

 

Årstal 2014
∆ CO2 i ton  -818
∆ CO2 i %  -9,0

 

Årstal 2013
∆ CO2 i ton  -312
∆ CO2 i %  -3,4

 

Årstal 2012
∆ CO2 i ton  -202
∆ CO2 i %  -2,1

 

Årstal 2011
∆ CO2 i ton  +11
∆ CO2 i %  +0,1

 

Årstal 2010
∆ CO2 i ton  -189
∆ CO2 i %  -2,0

  

Basisår:

Årstal 2009
CO2 i ton  9.679

 

Dokumentation:

CO2-opgørelse 2015
CO2-opgørelse 2014
CO2-opgørelse 2009-13

Handleplan 2012


Fakta:

Kommunens areal: 929,5 km2
Kommunens indbyggertal: 67.102