Sådan ligger landet

"Sådan ligger landet" er Danmarks Naturfredningsforenings dokumentationsserie, der sætter tal på, hvordan det står til med natur og miljø i Danmark. Hent publikationerne her gratis.

Med Danmarks Naturfredningsforenings serie "Sådan ligger landet" får du klar besked om, hvordan det står til med vores natur og miljø. Publikationerne er baseret på tal og fakta fra offentlige kilder. 

Indtil videre har vi udgivet to publikationer i serien. Den ene giver et øjebliksbillede af, hvordan det står til med vores grundvand og drikkevand. Den anden sætter tal på dansk landbrug og konsekvenserne for natur og miljø. 

Sådan ligger landet - Tal om landbruget

Sådan ligger landet - Tal om landbruget Publikationen sætter tal på landbrugets konsekvenser for natur og miljø, og er et supplement til de mange statistikker og rapporter om landbrugets betydning for samfundsøkonomien.

Vidste du, at
  • 56 % af Danmarks areal er under plov
  • 82 % af det danske landbrugsareal bruges til produktion af husdyrfoder
  • 36 % af de danske vandløb stadig er under EU’s standard for god økologisk tilstand
  • Sprøjtegift solgt til landbruget udgør 98 % af det samlede salg
  • I 2015 blev næsten 1.068 mennesker smittet med svine-MRSA 
Læs publikationen

Hent publikationen (pdf)

 

Sådan ligger landet - Tal om grundvand

Sådan ligger landet - Tal om grundvand og drikkevand 2014 Publikationen giver et øjebliksbillede af, hvordan det står til med vores grundvand og drikkevand.

Vidste du, at
  • der blev lukket 116 drikkevandsboringer i 2013.
  • sprøjtegift er den menneskeskabte forurening, som er den hyppigste årsag til lukning af drikkevandsboringer i 2013.
  • der er sprøjtegift i hver fjerde drikkevandsboring i 2013.
  • der er sprøjtegift i fire af ti undersøgte indtag i grundvandet i 2013.
  • der er registreret flere end 30.000 forurenede eller muligt forurenede grunde i Danmark pr. 1. januar 2013.
Læs publikationen

Hent publikationen (pdf)

Kontakt

Lisbet Ogstrup
Seniorpolitisk landbrugsrådgiver

31 19 32 09
lo@dn.dk