7 Limousiner græssede foldene ved Stampmølledalen i Odder Vest i 2013. I 2016 afgræsses foldene af 8 Simmentaler krydsningskvier samt 3 køer.

Odder Kogræsserforening - Aktiv Naturpleje

Siden er opdateret 10. oktober 2016

To kogræsserprojekter i Odder Kommune

Kogræsserforeningen er i 2016 engageret i to kogræsserprojekter i henholdsvis Odder Vestby ( Stampmølledalen) og Økologiens Have. Formålet med projekterne er at have fokus på naturpleje og økologi samtidig med, at vi inddrager foreningens medlemmer til pasning af 11 kreaturer på et 8 ha. kommunalt ejet naturareal i Stampmølledalen, mens vi i Økologiens Have har fem kreaturer gående i folden "Valnøddelunden".

Anparter i 2016

I 2016 har vi kun salg af anparter fra projektet i Stampmølledalen. 8 af de 11 kreaturer er 2½ år gamle kvier, som sælges i 64 stk. 1/8 andele. De resterende 3 kreaturer er køer, som  sælges som hakket oksekød i portioner a' 5 kg. Fra Økologiens Have bliver der intet salg af andele i 2016. Vi fortsætter dog arbejdet med at pleje græsarealerne i Økologiens Have samtidig med, vi overfor publikum fortæller historien om betydningen ved at udføre naturpleje med kreaturer.

Invitation 2016

Vores 16 kreaturer er alle lokale og kommer alle fra besætninger hjemmehørende i Odder Kommune. Det er vi stolte over, da vi gerne vil fortælle, hvor dyrene kommer fra. Læs mere i vores invitation - Bøffer og naturpleje fra Stampmølledalen i Odder Vestby. Kom og vær med! 

Støttemedlem

Ønsker du ikke at tegne en andel kan du vælge at blive støttemedlem. Kontingent er kr. 50 for 3 år og medfører ingen forpligtigelser. Støttemedlemmer har forret når der skal tildeles nye andele. Støttemedlemmer kan også få tildelt pasningsdage.

Dyrene er i slugten i folden ved Søkrogen.

Sådan bliver du medlem

Der findes to former for medlemsskab. Man kan blive støttemedlem eller man kan købe en andel. Læs mere ved at klikke i menuen "Salg af andele" eller klik her.

Mere information

Vi håber du vil være med til at gøre en forskel for naturen i Odder enten ved at tegne en andel eller blive støttemedlem. Du kan læse mere om foreningen og vores to græsningsprojekter ved at klikke i menuerne til venstre.

Foto fra 21. maj 2014. Ammetante med 4 tyrekalve er lige blevet lukket på græs i Økohaven.

Kontakt Odder Kogræsserforening

Har du spørgsmål til Odder Kogræsserforeningen er du velkommen til at kontakte foreningen på

mail@odderkograesser.dk

Kødudlevering

Kødudlevering finder sted lørdag d. 12. nov. 2016 fra kl. 10.30 til kl. 12 fra parkeringspladsen ved Økologiens Have, Røthvej 132, 8300 Odder

Stadig salg af andele

Der er stadig salg af andele. Det gælder både for 1/8 andele i kvierne eller hakket fars fra køerne.

Kontakt mail@odderkograesser.dk eller send SMS til 21 18 08 60 hvis du er interesseret.

Andel i 1/8 kvie fra Stampmølledalen

1/8 andel i kvie fra Stampmølledalen til 72 kr. pr. kg. Der betales a' conto for en kødpakke på 30 kg, som koster 2.160 kr.

Betalinger

Betaling falder i 3 rater. 1. beta-ling på 1.400 kr til indkøb af dyr forfalder netto 8 dage. 2. betaling på 760 kr. til at betale for slagt-ningen forfalder 28. oktober 2016. Ved 3. betaling udligner vi, om du skal have penge tilbage eller om du skal betale ekstra. Har du fået udleveret mindre end 30 kg kød, skal du have penge retur. Har du fået mere end 30 kg opkræves et ekstra beløb. 3. betaling opgøres ultimo november 2016.

Læs mere Klik her.

5 kg hakket oksekød fra naturplejekvæg

5 kg hakket oksekød fra naturplejekvæg sælges i pakker a' kr 250. Læs mere klik her.

Odder Kogræsser-forening på facebook

Du kan følge os på facebook og tage del i diskussionerne. Vi vil gerne have mange venner.

Giv dem et Like

Vi vil gerne opfordre til, at du Liker vores 3 samarbejdspartnere på facebook:

Ulvskovgaard

Økologiens Have

Odder Kommune

Læs mere om vores samarbejdspartnere Klik her.

Sidste nyhedsbrev

Læs sidste nyhedsbrev fra 29. maj 2016. Klik her.