Bålsnacks og sangsvaner ved Stige Ø

 

 

 

 

 

Kend din fjord
seks ture i 2012
ved og på
Odense Fjord
for familier og fans af frisk luft & natur
 
Arrangeret af
Danmarks Naturfredningsforening – Kerteminde, Nordfyn og Odense
Tonny Jack Nielsen (tjn.natur@gmail.com)
Jannik Seslef (jseslef@gmail.com)
Poul Carlsbæk (
poul@sprognatur.dk)

11.2.2012

STIGE Ø – en smuk familiedag i frost eller tø
Også en vinterdag, hvor sneen måske har pudret Stige Ø, indbyder den til en række
oplevelser for alle:
·Du kan fremstille noget til at fylde i maven – og det er noget lidt andet end snobrød.
Vi fyrer op under noget brænde og har pander & råvarer med.
Tag bananer eller andet med, du vil varme over bålet
·Du kan løbe – eller gå – terrænløb efter poster på en 4-5 km lang rute tilrettelagt af FDF Odense 8. kreds
Tag tørt tøj, kaffe & vand med
·Du kan kreere skulpturer af naturens vinter-materialer.
Tag din fantasi & kaffe med.
·Du kan følge en fuglekyndig på vandretur og udkig efter vinterfugle.
Tag kikkert & kaffe med.
Læs om Stige Ø på odense.dk/stigeoe

 

Tid: Lørdag den 11. februar kl. 12-15
Mødested: ved shelter og bålplads i skoven lige før Stige Ø

TurledereHenrik Juul Henriksen, FDF Odense 8. kreds, friluftsvejleder Ingelise Jespersen & Poul Carlsbæk, DN – Odense
_____________________________________________________________________________

 

15.4.2012
LAMMESØ – levested for havørne og mange andre fuglearter
Området ved Lammesø har været og bliver forhåbentlig igen tilbagevendte havørnes foretrukne fourageringsområde. Havørnene er som ynglefugl pt. forsvundet efter et par års mislykket opfostring af unger. Naturvejleder Ole Runge vil på denne tur fortælle om årsager til, at havørnen er forsvundet som ynglefugl ved fjorden. Han vil også udpege mange andre spændende vade- og vandfugle ved Lammesø.
Området ved Lammesø var indtil for nylig, genstand for en debat omkring et naturgenopretningsprojekt. Projektet der skulle reducere udledningen af kvælstof fra landbrugsarealer i oplandet, og blev ikke gennemført. Vi snakker om hvordan vådområder kan hjælpe fjordens liv og mindske risikoen for iltsvind og på sigt tab af biodiversitet.

 

Tid: Søndag den 15. april 2012 kl. 10-14

Mødested: Firtalsstranden ca. 4 km øst for Otterup
Gennem Ølund ad Lammesøvej og markvej mod nord til Firtalsstranden


Turleder: Jannik Seslef, DN – Nordfyn

Medbring kaffe og kikkert
____________________________________________________________________________

 

Deltag i mindst fire af turene, og få et Kend din fjord-diplom

 

13.5.2012
DALBY HØJ & BOELS BRO – overdrev med køer & historier med knald i

Fra Munkebo går turen over Dalby Høj, videre til Boels Bro og over strandengene hjem.

Lars Sønderby fra Dalby Høj Kogræsserlaug vil fortælle om sin erfaring med køerne på stedet.
Hvordan man starter et kogræsserlaug, og hvilke oplevelser (og udfordringer) følger med.

Tidligere museumsassistent Eigil Nikolaisen Vikingemuseet i Ladby er garant for stærke og så vidt muligt sandfærdige historier. Undervejs vil han dykke ned i områdets arkæologi og historie bl.a. om den gamle kanonstilling.

Skal overdrev udvikle sig botanisk, så er afgræsning nødvendigt. Biolog Martin Søholm vil berette
om udviklingen og vise spændende planter i området.

Tid:                   Søndag den 13. maj 2012 kl. 13-16

Mødested:         P-pladsen, Havnevejen ved Lindø

Turleder:           Tonny Jack Nielsen, DN – Kerteminde

Medbring:          Kaffe til eget forbrug

____________________________________________________________________________


10.6.2012
SEDEN STRAND – jagt, fugle, strandeng og bålmad

Strandengene er en truet naturtype. Hvad kendetegner en god strandeng, og hvad kan vi gøre?
Det vil Jannik Seslef fra DN-Nordfyn fortælle om.

Odense Fjord har rigtig mange brugere, herunder jægerne. Så vi har fået Ole Jørgensen fra Danmarks

Jægerforbund, og medlem af Odense Fjord Gruppen, til at gå med rundt og fortælle om jagt, jagtetik,

strandjagt – og selvfølgelig fuglene i området. Og helt sikkert også en spandfuld jagthistorier. Så få svar på alle dine spørgsmål om jagten ved Odense Fjord

Hvis vejret er til det, så tænder vi bål og steger noget af jægerens fangst.

Tid:                   Søndag den 10. juni 2012 kl. 11-14

Mødested:         P-pladsen i bunden af Kragenæsvej, Seden Standby

Turleder:           Tonny Jack Nielsen, DN – Kerteminde

Medbring:          Kaffe og kikkert
____________________________________________________________________________


Læs om fjorden på fx www.odensefjord.dk

4.8.2012
På og i ODENSE FJORD

Vi har chartret fjordbåden Svanen til en sejlads ud på fjorden med et alsidigt program:

·En engageret ekspert vil fortælle om bl.a. ålegræs og dets betydning fjorden.
Hvis vejret tillader det, vil dykkere hoppe i vandet og hente … overraskelser!!

·En repræsentant fra Vandpleje Fyn vil afsløre, hvordan fiskene har det, og hvor du nemmest får bid med din fiskestang.
Medbring gerne fiskestang og lidt udstyr; du skal selvfølgelig også have det lovpligtige fisketegn med. Se www.fisketegn.dk (koster 35 kr./dag)

·Vi kaster anker ude på fjordens dybe vand. Så kan du svømme, kan du tage en dukkert. Medbring badetøj og håndklæde.

Tid: Lørdag den 4. august 2012 fra kl. 12-16.

Mødested: Klintebjerg Havn øst for Otterup.

Tilmelding: DN-Odense ved Poul Carlsbæk, poul@sprognatur.dk senest den 28.6.2012
Pris: 95 kr. for medlemmer (hvis ikke medlem 195 kr.)

Turleder: Fiskemester Linda Bollerup, Fyns Laksefisk og Poul Carlsbæk DN Odense

Medbring madpakke og kaffe. Øl og vand købes af Nordline om bord.

___________________________________________________________________________

2.9.2012
ENEBÆRODDE, den fynske hede – botanik, naturpleje og geologi

Vi skal vandre til den fynske hede sammen med to eksperter, der vil fortælle om og vise områdets botanik, naturpleje samt Enebæroddes særlige geologiske historie:

·         På turen ud til fyret vil biolog Boj Bro fra Dalum Landbrugsskole fortælle om botanikken og naturtyperne på odden

·         På turen tilbage vil teknolog Peter T. Mortensen fortælle om geologi, istid og fossiler.

Børn – og voksne – får chancer til at jage og fange planter, sten, insekter og fossiler.
Klik inden turen ind på www.dn.dk/floratjek og få viden + inspiration til den botaniske del af turen. Du kan orientere dig om fossiler på bl.a. www.fynskefossilsamlere.dk.

Tid: Søndag den 2. september 2012 kl. 10-16

Mødested: P-pladsen ved ’indgangen’ til Enebærodde, østlige Hasmark

Turleder: Jannik Seslef, DN – Nordfyn

Medbring: Madpakke, kaffe, vand og vandrestøvlerne; turen bliver på ca. 12 km

___________________________________________________________________________

DN har taget naturen parti siden 1911

Bliv medlem, og giv naturen din stemme                    

Program

Stige Ø i sne og tø
Lørdag den 11. februar kl. 12-15
Tilmelding er ikke nødvendig. Du møder blot op ved shelter og bålplads
i skoven lige før Stige Ø.
P-plads til højre lige efter skoven, Østre Kanalvej
Tag varmt tøj på og kikkert, kaffe, fantasi og bananer med til eget forbrug.

Turledere

Ingelise Jespersen, friluftsvejleder, udeliv-udeleg.dk
Poul Carlsbæk, DN Odense,
e-mail: poul@sprognatur.dk  
tlf.: 27 51 46 90