Vilde dyr i Danmark

Vi har ingen tigre og elefanter i den danske natur, men der er masser af andre spændende vilde dyr. Mange af Danmarks dyr har det fint. Men nogle af arterne har brug for hjælp. Dyrene mangler egnede levesteder, og mange arter har svært ved at opretholde en stabil bestand.

DN arbejder for dyrene

Med en række projekter landet over gør Danmarks Naturfredningsforening en konkret forskel til fordel for dyrene. Vi samarbejder med forskningsinstitutioner og naturhistoriske museer og får stor hjælp af frivillige, der bruger deres fritid på at gøre en reel forskel for nogle af de arter, der er truede eller i tilbagegang. 
Læs om DN's mange spændende projekter

Projekt trafikdræbte dyr

Et af projekterne er Projekt Trafikdræbte dyr, hvor du kan indrapportere på et kort, hvis du har set et trafikdræbt dyr på vejen. Målet er kortlægge de veje, hvor der gang på gang nedkøres dyr, så der kan blive etableret nye passager på de helt rigtige steder, så antallet af trafikdræbte dyr minimeres.
Læs om Projekt Trafikdræbte dyr

Læs om dyrene og om beskyttelse af dyr

Vi har samlet informationer om nogle af Danmarks vilde dyr. Læs om ulven, egernet, hasselmusen, skovmåren, odderen og mange flere. Du kan også læse om, hvordan dyrene i dag er beskyttet i den danske og internationale lovgivning.
Oplev dyrene
Læs om beskyttelse af dyrene

Trafikdræbte dyr

DN ønsker din hjælp: Ser du et trafikdræbt dyr på vejen, så indrapporter det på kortet, så vi kan få overblik over de farlige veje...

Trafikdræbte dyr

Projekter om dyr

Der er mange vilde dyr i Danmark, som har brug for en hjælpene hånd. I DN arbejder vi med en masse forskellige projekter og fredningsplaner, som skal forbedre vilkårene for de vilde dyr.

Projekter om dyr

Kontakt

Bo HåkanssonBo Håkansson
Naturpolitisk medarbejder

22 27 51 57
boh@dn.dk

Hjælp dyrene

Som medlem af Danmarks Naturfredningsforening er du med til at give de vilde dyr i Danmark et bedre liv.

Bliv medlem

Beskyt naturen

Du kan gøre en forskel for under
1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for en rig natur.

Bliv medlem

DN's jagtpolitik

DN mener, at jagt som udgangspunkt er en rekreativ beskæftigelse, og at jagt og vildtpleje skal harmonere med lokale naturværdier og friluftsliv. 

Læs DN's jagtpolitik