Affald

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at minimere vores forbrug og for at vores affald i højere grad bliver genanvendt, så vi værner om jordens knappe ressourcer.

Hver enkelt dansker producerede 447 kilo affald i 2011. De store mængder affald bliver produceret i industrien, detailhandlen og i husholdningen.

Affald er en ressource, som skal genanvendes – ikke brændes

Affald er alt fra madrester, emballage, tomme dåser, kasserede fjernsyn til byggeaffald. Affaldet indeholder ressourcer, som er udvundet fra jorden – ressourcer som er knappe og som over den seneste tid er blevet dyrere og dyrere.

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for et bæredygtigt samfund, hvor vi passer på jordens ressourcer, og vi mener affald er en ressource, der skal genanvendes. For eksempel kan 100 brugte dåser blive til 88 nye, og plastflasker kan blive til fleecetrøjer.

I dag forbrænder vi i Danmark hovedparten af vores affald, og vi har over de seneste 20-30 år gjort os til eksperter i affaldsforbrænding. Vi har en effektiv forbrænding, og vi udnytter både varme og el fra forbrændingsanlæggene. Men det er ikke en bæredygtig udvikling.

Afbrænding af affald går også ud over miljøet

Anlæggene til affaldsforbrænding giver også miljøproblemer. Flere anlæg overholder ikke grænseværdierne for emissioner til luften og forårsager dermed luftforurening

Og 20 procent af det affald, der brændes af, bliver til slagger. Slagger er en grå masse, der indeholder en række miljøfarlige stoffer.

Fremtidens cirkulære økonomi

I en fremtid med cirkulær økonomi skal alle ressourcer indgå i et kredsløb. Vi skal væk fra et brug og smid væk samfund.

Fremtidens produkter indeholder ikke problematiske stoffer, der gør dem uegnet til genanvendelse. Når vi producer nye produkter, skal de designes så de er egnet til genanvendelse.

Affaldsforbrænding bliver aldrig en del af cirkulær økonomi – da det er destruktion af ressourcer.
 

Hent DN's pjece "Vores affald" (pdf)

Læs om DN's bud på fremtidens forbrug

447 kilo affald i 2011. Kilde: Regeringens Ressourcestrategi del 1 – Danmark uden affald (pdf)

Hvad kan du selv gøre?

  • Giv oplevelser i gave til fødselsdage og til jul i stedet for ting
  • Køb brugt frem for nyt.
  • Giv eller sælg flere af dine ting til genbrug.
  • Minimer madspild. Planlæg dine indkøb og gem madrester til dagen efter
  • Køb et genanvendeligt indkøbsnet til dine indkøb i stedet for plastikposer
  • Sorter altid dit affald – hvad enten du er så heldig, at du får afhentet sorteret affald på din bopæl, eller du skal aflevere det på genbrugsstationen.


SORTERING. Det er langt fra i alle kommuner, at affaldet bliver ordentligt sorteret. Se DN's stikprøve på en almindelig dagrenovation i hovedstadsområdet, hvor elektronik, madaffald og meget andet bliver blandet sammen og brændt.

DN mener

  • Vi skal producere mindre affald.
  • Vi skal i fremtiden genanvende 85 procent af vores nuværende husholdningsaffald
  • Vi skal være bedre til at genanvende plast, metaller, papir, pap, glas, organisk affald mm.
  • Vi skal finde løsninger til sortering af affald, der passer til de forskellige boligtyper. Det skal være let at sortere affald.

Vi samler affald

DN arrangerer hvert år en landsdækkende affaldsindsamling for at sætte fokus på henkastet affald. 

Se affaldskampagnens hjemmeside 

Kontakt

Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk medarbejder

31 19 32 51
sbf@dn.dk

Støt DN’s arbejde

Default.aspx?ID=28541

Synes du også, at vi skal passe bedre på vores ressourcer og have et mere bæredygtigt samfund? 

Bliv medlem af DN