Kogræsserforeninger i Danmark

Links til kogræsserforeninger og andre relevante sider

www.graesning.dk - kontaktformidling mellem plejetrængende natur og græsningsdyr

DN's afdeling i Vordingborg som har lavet et græsningslaug på Knudshoved Odde

DN's naturplejenetværk

Koklapperne - Værløse Naturplejeforening

Natur & Landbrug - hjemmeside med masser af artikler og specifik viden om naturpleje

Svendborg Kodriver Selskab

Vejledning og ansøgningsskema til lokale projekter som f.eks. kogræsserlaug

Odder kogræsserforening - aktiv naturpleje

Del en ko - kogræsserforening i Fredericia

Mere og bedre natur

- DN mener, at mindst en tredjedel af Danmarks areal skal være naturområder (skov, enge, heder mv.) inden 2030. I dag er omkring 20 procent af landets areal naturområder

- Der skal indføres forbud mod sprøjtning og gødskning af naturområder og drikkevandsområder

- Der skal være plejepligt for alle naturområder

Meget mere om køer

Læs DN's hæfte "Praktisk guide til kogræsserforeninger"

Kociologi - Kociologi - en undersøgelse af kogræsser-sociologi. Hvorfor engagerer folk sig i kogræsserforeninger?