Jens Christian Tjell

Hovedbestyrelse-baggrund:

Formand for Miljøfagligt Udvalg siden 1993. På valg 2016.

Faglig baggrund:

Civilingeniør (kemi), Lic.Techn. Docent på Miljø & Ressourcer DTU.

Foreningsbaggrund:

Medlem af Miljøfagligt Udvalg siden begyndelsen af 1980'erne.

Interesseområder:

Kemi, jord- og luftforurening, miljø generelt, styringsmidler.

Adresse: Rådhusstræde 7, 1466 København K, tlf. 33 11 42 33, e-mail jct@env.dtu.dk 
 

Jens Christian Tjell