Jan Tidemand

Hovedbestyrelse-baggrund:

Valgt til HB i 2016. På valg i 2019.

Faglig baggrund:

Folkeskolelærer i 1985 med liniefag i geografi og biologi. Eksamen i miljøforvaltning på KVL i 1987. Informationsmedarbejder på Vejles nye grønne affaldssystem i 1989. Timelærer på DLH Odense i natur/teknik i 1994. 3/4 exam. pæd. i naturfag på DLH i 1996. Naturvejleder uddannelse i 1999. Jeg har været med i forskelligt bestyrelsesarbejde gennem årene, bl.a. i firmaet K/S Danmuslinger, Mariager og Bioteam amba, Hammel (formand). Jeg har været radiomedarbejder på Vejle Lokal Radio, og forfatter på naturfaglige skolebøger. Jeg er formand for Naturhistorisk Forening for Vejle.

Foreningsbaggrund:

Medlem af bestyrelsen i DN Hedensted siden 2013.

Interesseområder:

Vandmiljøet i det ferske og salte vand. naturforvaltning, naturbeskyttelse, naturpleje, projektarbejder og kommunikation.

Adresse: 

Jan Tidemand, Bagervænget 5, Barrit. Tlf 22160089, jan@tidemands-naturtjeneste.dk

 

Jens Christian Tjell