Wilhjelm+ 2014

De Ferske Vande: Våde Drømme og Politiske Realiteter?

I år inviterer Wilhjelmkonferencen alle brugere af det åbne landskab og natur- og miljøinteressede til en hel dag fyldt med spændende oplæg og relevante diskussioner om vandets fremtid i det danske landskab:

FREDAG DEN 14. NOVEMBER 2014 KL. 9.30 - 16.00

Mere natur i vandløbene, Mere liv i søerne, De rene søer og vandløb værnes og Vandet bringes tilbage i landskabet. Det er bare nogle af de mange anbefalinger, som udkom i Wilhjelmrapporten for 13 år siden. Med den igangværende udarbejdelse af vandplanerne bliver Wilhjelmrapportens anbefalinger endnu en gang høj aktuelle og meget relevante for diskussionen om forvaltningen af de danske ferske vande.

Konferencen vil blive indledt med en velkomst og en introduktion til 40 års vandplaner og deres effekt på vandmiljøet. Konferencen vil i løbet af dagen komme omkring de ferske vandes status og dertilhørende udfordringer. Der vil også blive givet bud på virkemidler til at opnå bedre og mere natur i de ferske vande, med øje for fortsat brug af landskabet og dens forskellige goder.

Dagen vil blive afrundet med en debat, som tager stilling til hvilke virkemidler, der forventes at havde den største effekt med henblik på at opnå gode naturtilstande i det ferske vand, samtidig med en fortsat kulturel brug af landskabet. Vær endelig med til at sprede budskabet om Wilhjelmkonferencen!

Videresend gerne invitationen til alle i dit netværk, som kunne få glæde af en hel dag om de ferske vande. Ellers kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev nedenunder.

Efterkrift: Wilhjelm+ 2014

Sponsoreret af

 

* Obligatorisk

Powered by MailChimp