Landbrug

Landbruget er det erhverv, som har størst betydning for naturens og miljøets tilstand i Danmark.

Det danske landbrugs udledning af kvælstof og fosfor er skyld i alvorlig forurening af naturen og vandmiljøet. Halvdelen af de danske åer og næsten 90 procent af fjorde og kystområder er i dag under EU´s standarder for god økologisk tilstand.

Men prisen for det intensive landbrug er høj, og det er miljøet og borgerne i det omliggende samfund som betaler.

Prisen er også høj økonomisk. Almindelig konventionel landbrugsproduktion er en dårlig forretning, og dansk landbrug overlever i dag kun på grund af massiv økonomisk støtte fra EU og fra den danske stat.

DN ønsker et landbrug i balance. I balance med naturen og i balance med samfundsøkonomien. Et landbrug, der giver plads til mere natur, som producerer sunde fødevarer uden at forurene vores vandmiljø og som behandler husdyrene værdigt. 

Fremtidens landbrug i balance med natur og miljø

DN har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med sine omgivelser:

  • Et landbrug på naturens præmisser.
  • Et landbrug, der giver plads til sammenhængende naturområder.
  • Et landbrug med gode levebetingelser for dyr og planter.
  • Et landbrug, der producerer kvalitetsfødevarer uden at forurene vores vandmiljø.
  • DN's landbrugspolitikEt landbrug, der bidrager til vores sundhed.
  • Et landbrug, der behandler husdyrene værdigt.

Visionen er baggrunden for DN's landbrugspolitik, som leverer en lang række anbefalinger til, hvordan regering og folketing kan forbedre forholdene for naturen og miljøet og samtidig tilgodese behovet for en landbrugsproduktion

Læs DN's landbrugspolitik

 

 

Klik på kortet for at se punkterne i DN's landbrugspolitik
Klik på kortet og find DN's vision om fremtidens danske landbrug...

Sådan ligger landet

Publikationen ”Sådan ligger landet” sætter tal på landbrugets konsekvenser for natur og miljø og er et supplement til de mange statistikker og rapporter om det industrielle landbrugs betydning for samfundsøkonomien.

       Sådan ligger landet: Landbrug 2015        

Læs Sådan ligger landet 2015 (PDF)

Ny natur i stedet for

DN har udarbejdet et kort over, hvor der kan etableres ny natur på landbrugsjord.

Se kortet her

100 % økologi?

Vi har lavet et regnestykke, der viser, at det hverken vil koste arbejdspladser eller indtjening i landbruget at omlægge til 100 procent økologi.

Regnestykket er et oplæg til debat.

Læs mere

Støt økologi

Du kan gøre en forskel for naturen og miljøet for under 1 krone om dagen.

Som medlem af DN støtter du vores arbejde for rent drikkevand, økologi og en rig natur.

Bliv medlem