Slå ring om kysterne. Det er sidste udkald for at vise regeringen, at vi ønsker at bevare de frie, danske kyster

Tænd bål og slå ring om de frie kyster

Med bål og fakler langs Danmarks kyster sender vi den 31. januar klokken 17 et klart signal til regeringen om, at vi ønsker at bevare de frie, danske kyster. Vi du være med?

6. januar 2016

Regeringen vil gøre det nemmere at bygge ved vores kyster. Blandt andet vil den fjerne strandbeskyttelsen i og omkring byerne og udvande strandbeskyttelsen uden for byerne.

Vi forventer, at regeringen stiller lovforslag i februar. Det er derfor sidste udkald for at vise, at vi er mange, der holder af de frie kyster – og vi ønsker at bevare den nuværende beskyttelse.

Slå ring om kysterne

Den 31. januar kl. 17 tænder vi bål og fakler langs Danmarks kyster. Flere steder i landet er det Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger, der inviterer til bål.

Men vi opfordrer også andre – partier, organisationer og privatpersoner – til at tage initiativ til bålarrangementer. Jo flere bål, jo stærkere signal.

Hvordan kan jeg være med den 31. januar?

Du kan være med på flere måder. Du kan tage initiativ til et bålarrangement ved en kyst nær dig – evt. i samarbejde med din lokale forening, venner eller familie.

Skriv til eho@dn.dk, hvor præcist du vil lave et bålarrangement, så sørger vi for, at arrangementet bliver oprettet i den samlede oversigt, som du kan se i vores turoversigt.

Vi vil også gerne sende et antal miljøvenlige fakler til større arrangementer. Skriv hvor mange, I har brug for.

Du kan også vælge at være deltager. Se en oversigt over alle arrangementer i turoversigten. Siden opdateres løbende med flere arrangementer.

Lad os sammen slå ring om de frie, danske kyster.

 

 

Vi redder kysterne - vil du være med?

Kystkampagne: Skriv under på 300meter.dk

DN startede en underskriftindsamling i maj-måned, da Venstre varslede at reducere strandbeskyttelseslinjen og fjerne loftet over de ti forsøgsprojekter ved kysterne, der blev vedtaget ved årsskiftet.

Underskriftindsamlingen tæller over 130.000 underskrifter og fortsætter med henblik på at påvirke regeringens beslutninger vedrørende kysterne. Skriv under: 300meter.dk

Regeringen ønsker fortsat at slække på strandbeskyttelsen – og forventes at stille lovforslag herom snart.

Den 31. januar slår vi ring om Danmarks frie kyster. Klokken 17 tænder vi bål og fakler over hele landet for at vise, at vi er mange, der holder af de frie, danske kyster og ønsker beskyttelsen bevaret.

Tilmeld dig eventen på facebook

Se en oversigt over bålarrangementer den 31. Der oprettes løbende nye arrangementer.

Kontakt

Eva Holm FrydensbergEva Frydensberg Holm
Projektleder og journalist

20 66 72 35
eho@dn.dk