S. Dyrup & Co. farve- og lakfabrik


Copyright 2009: Kurt Loftkjær

Baggrund

Under 1. verdenskrig i 1917 blev den unge ingeniør Sigurd Dyrup sendt til USA af sin arbejdsgiver for at studere farve- og lakproduktion og for at skaffe råvarer hjem til Danmark. U-bådsblokaden forhindrede ham i at komme hjem, og han søgte job i den amerikanske farveindustri. Hos Cook Paint & Varnish Co. I Kansas City viste man stor interesse for den dygtige kemiker, og i løbet af få år avancerede han til posten som vicepresident i firmaet. Han havde dog stor lyst til at vende tilbage til hjemlandet og udnytte sine kompetencer, og i 1924 vendte han hjem til Danmark og købte sig ind i en lille farve-og lakfabrik i Brønshøj. Samarbejdet med den tidligere ejer gik ikke særlig godt, og sammen med sine 2 studiekammerater, Axel Monberg og Ejnar Thorsen købte han fabrikken, som samtidig skiftede navn. S. Dyrup & Co A/S blev grundlagt 2. januar 1928 i Brønshøj på Klintevej. 

Kvarteret blev efterhånden et villakvarter, og der blev klaget over lugtgenerne fra lakkogeriet, som derfor i 1934 blev flyttet til Gladsaxevej. Det var i længden upraktisk at have virksomheden fordelt to steder, derfor blev der bygget til i både 1937 og 1939. Fabrikken blev grundlagt af civilingeniør Sigurd Dyrup født d. 12. juni 1891 og død 6. januar 1949 sammen med Monberg og Thorsen.

Sammen med Scandiflex sendte man i slutningen af 1970'erne forurenet spildevand til Gyngemoseværket, som ikke kunne håndtere stofferne og som derfor sendte dem i skadelig form ud i Utterslev Mose. Virksomhederne fik siden en bøde på hver kr. 5.000.

Der var efter følgende utilfredshed hos Industrisammenslutningen, som mente, at Gladsaxe Kommunes rensningsværk var uegnet og utilstrækkeligt.

I bogen "Fra klondyke til moderne velfærdskommune Gladsaxes politiske historie 1900-2000" kan man på s. 144 bl.a. læse:

I 1969 viste undersøgelserne, at to virksomheder i mdustrikvarteret, Dyrup og Scandiflex, havde udledt de ulovlige stoffer, som havde ødelagt rensningsanlæggets funktion. Begge virksomheder måtte efterfølgende betale en bøde på 5.000 kr. Sagen fandt hermed sin afslutning, hvilket dog ikke forhindrede Industrisammenslutningens formand i at give udtryk for skuffelse over det manglende samarbejde i spildevandssagen:

 "Det må stadig ikke glemmes, at det er Gladsaxe Kommune, der har projekteret det rensningsanlæg, som viste sig uegnet og utilstrækkeligt".

Dyrup har siden hen været involveret i flere episoder med miljømæssige konsekvenser. Bl.a. har der været en episode, hvor et malingsspildt via gamle markdrænrør endte i Gyngemosen.

Dyrup er ejer af Tinghøj Batteri, hvor der er en jordforurening.

D. 1. april 2010 har virksomheden fået udstedt Miljøgodkendelse og Spildevandstilladelse. 

D. 28. maj 2010 har Dyrup fået påbud om at udbedre sine utætte kloakledninger, se evt. nyheden Malings- og lakfabrikken Dyrup får påbud om tætte kloakker .

 

Bliv medlem

Støt Danmarks Naturfredningsforenings arbejde – for dyrenes, naturens og ikke mindst din egen skyld.