DN Sorø

Fægangen i Sorø, fotograf: Rolf Lehrmann

 

 

Aktuelt

Mindeord over Per Mosegaard

 

Med Per Mosegaards alt for tidlige død har DN Sorø mistet et værdsat og aktivt medlem.

Per kom susende ind i DN Sorø som aktiv. Han var videbegærlig, vidende og arbejdsivrig, så han kastede sig over alle afdelingens arbejdsopgaver. Per deltog med stor entusiasme og udbytte i mange af Naturens Universitets kurser, til stor glæde for især Sags- og plangruppen og Fredningsgruppen i DN Sorø, sidstnævnte gruppe var Per tovholder for i en længere periode.

Per var også aktiv omkring efterbehandlingen af grusgraven ved Løng, og sikrede at der blev mulighed for at området på sigt, og hvis der engang kommer sne, kan bruges som skibakke.

Per tog systematisk rundt i kommunen og kiggede bl.a. efter forsvundne §3 områder, som DN Sorø efterfølgende kunne henvende sig til Sorø Kommune for at få undersøgt. Per kæmpede især på vegne af de 4 fredede alléer i Sorø kommune, en kamp som fortsætter ufortrødent.

Per var en dygtig fotograf, som sikrede sig billeder af værdifulde steder i kommunen, en værdifuld dokumentation.

Pers systematiske evner gjorde også, at han kunne finde flere af Havørnens ynglepladser i omegnen af Sorø, og kunne påpege problematisk adfærd omkring disse, et arbejde som både DN og DOF satte stor pris på.

Per havde et venligt og vindende væsen og fik hurtigt venner, men desværre satte hans sygdom en stopper for hans deltagelse i de allerfleste arrangementer, men han fulgte dog med i afdelingens gøren og laden via Podio indtil det sidste.

Vi takker for Pers store indsats for naturen i Sorø og ærer hans minde.

Bestyrelsen for DN Sorø

---

Det er blevet oplyst at Per blive begravet/bisat fra Sorø Klosterkirke fredag d. 23. september kl. 13:00.