DN Sorø

Formidlingscenteret Fugledegård i Åmosen

 

 

Aktuelt

DN Sorø vil fortsætte som naturens advokat

Den politiske ledelse lokalt såvel som på landsplan har ikke natur og miljø som højeste prioritet. DN Sorø forudser på den baggrund, at der også i 2017 vil være stort behov for årvågenhed og engagement på natur- og miljøområdet. Den udfordring tager foreningen på sig, som Sorø Kommunes store grønne organisation. Det fremgår af den skriftlige årsberetning, som fremlægges på DN Sorøs Årsmøde 8. november 2017, se nedenfor.

DN Sorø forventer at blive den, der skal sige fra over for byggeri i fredede eller beskyttede områder, der skal holde Sorø Kommune fast på en fremsynet klimaindsats, der skal holde øje med, at lokalplanerne bliver respekteret på natur- og miljøområdet.

Alt dette er ikke nødvendigvis populært i den brede offentlighed, men der er ingen andre til at påtage sig opgaven. - Vi er ikke uundværlige, men vi har en vigtig rolle, slutter den skriftlige beretning, som kan ses her.

DN Sorø, som er en lokalafdeling af Danmarks Naturfredningsforening, har ca. 800 medlemmer, hvoraf de 40 er aktive. Disse er organiseret i 10 arbejdsgrupper med forskellige opgaver, der appellerer til både hænder og hoveder. Og som altid har brug for en til.

Ovenstående er et uddrag af beretningen. 
Hvis der ønskes flere oplysninger, kan formanden altid kontaktes på mail eller telefon:


Niels Hilker                                                       
Smedevej 66  
4180 Sorø
mobil: 30 40 05 09
formand for DN i Sorø                               
formand for DN Samrådet i Region Sjælland

 

---

Foredrag og årsmøde i DN Sorø den 8. november kl. 19.00 i Sorø Kultur- og Fritidscenter

Aftenen indledes med et spændende foredrag af naturvejleder og centerleder Ole Rasmussen, som vil fortælle om Naturpark Åmosen, den fantastiske natur og de mange aktiviteter.
Efter en kort pause afholdes kl. 20.15 selve Årsmødet med en dagsorden, som følger vedtægterne. Der vil herunder være forelæggelse og debat om bestyrelsens beretning om DN Sorøs aktiviteter i det seneste år.

Den skriftlige udgave af beretningen kan ses her. Formanden Niels Hilker vil udbygge og supplere med en mundtlig beretning på selve mødet.

Bestyrelsen håber at se mange denne aften i naturens tegn. Det er en god anledning til at møde andre naturinteresserede, kommentere DN Sorøs aktiviteter i det forløbne år eller give idéer til fremtidige. På årsmødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen og suppleanter, ligesom det vil være muligt at tilslutte sig en af DN Sorøs mange arbejdsgrupper. Alle er velkomne, men man skal være medlem for at have stemmeret. Niels Hilker
Smedevej 66
4180 Sorø
mobil: 30.40.05.09
formand for DN i Sorø
formand for DN Samrådet i Region Sjælland