Min vision

 • DN skal – også i fremtiden - være Danmarks største og stærkeste natur- og miljøorganisation. Vi skal have en bred og stærk folkelig forankring og tusindvis af frivillige. Det styrker foreningens politiske indflydelse.
 • DN skal være uundværlig i kampen for bedre natur, rent vand og mod et ændret klima.
 • DN skal kæmpe for, at befolkningen ser, at en rig og mangfoldig natur skaber værdi for samfundet og har en værdi i sig selv.
 • DN skal motivere børn og unge til at være aktive. Det holder DN stærk og levende.
 • DN skal være naturens stemme og tage naturens parti – overalt i Danmark.
 • DN skal forelå helhedsorienterede løsninger på natur- og miljøproblemerne. Derved anerkendes DN som en troværdig aktør.

Mit fokus de næste 3 år

DN skal fortsætte sin positive udvikling og være en sværvægter, der ikke er til at komme uden om.

 • Vi skal både lokalt og nationalt kæmpe for at få opprioriteret naturen og synliggøre at det ikke er i strid med vækst og beskæftigelse.
 • Vi skal synliggøre for befolkningen, at den politiske indsats for natur, miljø og klima langt fra er i mål.
 • Vi skal lægge pres på Folketinget for at fastholde en ambitiøs samlet plan for Danmarks natur.
 • Vi skal have flere områder, hvor naturen har førsteret – både i skoven, det åbne land og i havet.
 • Vi skal med andre ord sikre, at naturen får mere plads, bedre sammenhæng og større kvalitet.
 • Vi skal forlange, at der handles på de mange undersøgelser, der viser, at naturen forarmes og forsvinder, og at landbruget fylder for meget og belaster alt for meget.
 • Der er behov for at få befolkningen og politikerne til at forstå, at den nuværende intensive ubæredygtige landbrugsproduktion ikke kan fortsætte, hvis vi vil bevare en rig og mangfoldig natur.
 • Vi skal forlange en troværdig plan for et landbrug, der er bæredygtigt for natur og miljø og landmandens økonomi. Vi skal give vores bud på nye veje og holdbare løsninger.
 • Vi skal fortsætte vores kamp for at bevare de frie ubebyggede kyster, og vi har folkelig opbakning til vores arbejde.

Faglig baggrund

 • Cand. scient. i biolog fra Københavns Universitet.
 • 1979-1987 ansat i Miljøstyrelsen til risikovurdering af pesticider.
 • 1987-1990 ansat i Svendborg Kommune med ansvar for tilsyn med landbrug og industri.
 • 1990-2005 sektionsleder i Fyns Amt med ansvar for jordforurening, grundvandsbeskyttelse, bæredygtig udvikling og formidling.
 • Fra 2005 sekretariatsleder for MiljøForum Fyn, som er et miljønetværk for såvel offentlige som private virksomheder og myndigheder.

Foreningsbaggrund

 • 2006- Præsident for Danmarks Naturfredningsforening
 • 2006- Formand for Danmarks Naturfond
 • 2004-2006 Bestyrelsesmedlem i Danmarks Naturfond
 • 2000-2006 DN's vicepræsident
 • 1997-2006 Medlem af Forretningsudvalget
 • 1996- Bestyrelsesmedlem af Gudme Lokalkomite nu DN Svendborg
 • 1993-2005 DN's repræsentant i Pesticidforskningsudvalget.
 • 1989-2006 Medlem af DN´s Miljøfaglige Udvalg
 • 1988- DN's repræsentant i Bekæmpelsesmiddelrådet.

Personlige oplysninger

Jeg bor på Sydfyn, har mand, tre børn, fem børnebørn, får og heste og en gård, som vi gennem 26 år har drevet økologisk.

Hovedbestyrelsen