Konference for fremtidens Øresund

Konferencen "Fremtidens Øresund – hvordan kan naturbeskyttelse, erhverv og turisme og gå hånd i hånd?" sætter fokus på et unikt havområde med mange muligheder.

Danmarks Naturfredningsforening afholder 3. februar sammen med en lang række af organisationer en konference om Øresund - både under og over havoverfladen - og de muligheder, området byder på. 

Baggrunden er, at vi gerne vil udfordre, at natur og bæredygtig udvikling kan tænkes sammen med turisme og erhverv.

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er det politiske miljø og de grønne organisationer, på begge sider af Øresund.

Program 

  • Velkomsttale af miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), der præsenterer sine og regeringens visioner for Øresund.
  • Forskere fra Københavns Universitet, direktører for Øresundsakvariet og den svenske Nationalpark Kosterhavet, samt fritidsbrugere og fiskerierhvervet giver deres syn på, hvad der gør Øresund unik, og hvad Øresund har at byde på i fremtiden.
  • Erhvervs- og fritidsbrugere af området giver et indblik i, hvad disse genererer af blandt andet indtægter til regionen på både på dansk og svensk side.
  • Endeligt er der en paneldebat med præsentation af, hvad danske og svenske politikere vil med Øresund i fremtiden. Panelet består af danske folketingspolitikere samt danske og svenske kommunalpolitikere.
  • Konference om Øresund med fokus på det enestående marine naturområde i et tætbefolket område, samt mulighederne for en langsigtet yderligere beskyttelse i et samarbejde på tværs af Danmark og Sverige.
  • Konferencen slutter med en reception
  • Læs hele programmet her (PDF)

Sted

Kulturhuset Islands Brygge

Tid

Onsdag den 3. februar 2016 klokken 13-16:30.

Tilmelding

Tilmeldinger er desværre lukket, da alle pladser er optaget.