Hovedbestyrelsen mødes syv til ni gange årligt og har mellem møderne tæt kontakt.

Arbejdet sker i åbenhed, blandt andet ved at dagsordener, referater og bilagsmaterialer omkring møderne og de elektroniske høringer er tilgængelige for alle interesserede.

Find bilag til møder i hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsens medlemmer

Medlemmerne af Hovedbestyrelsen vælges af repræsentantskabet på forårets møde.

Valgperioden er tre år. Hovedbestyrelsen består af:

  • En præsident og en vicepræsident, valgt af repræsentantskabet
  • Seks medlemmer, valgt af repræsentantskabet
  • Tre forpersoner fra hhv. Miljøfagligt Udvalg, Naturfagligt Udvalg og Planfagligt Udvalg, valgt af repræsentantskabet.


Se medlemmerne af hovedbestyrelsen og find deres kontaktinfo

alt
Mads Peter Aagard Madsen
Sekretær for hovedbestyrelsen