Vores projekt Fredningstjek handler om at tjekke fredninger af skønne danske naturperler i alle kommuner.

Et fredningstjek går ud på at gå en tur gennem et fredet naturområde. Fredningen skal kigges efter i sømmene på et overordnet plan for at undersøge, om fredningen stadig lever op til det formål, der i sin tid fik den fredet.

Fredningen bliver målt på flere parametre.

  • Er udsigten groet til?
  • Bliver fredningen plejet?
  • Er området fremkommelig?
  • Er stierne i god stand?

Det handler i bund og grund om at sikre, at fredningen stadig er en reel fredning til gavn for naturen og til glæde for de besøgende.

Hvad bruger vi observationerne til?

Vi bruger din viden og observationer til at få et overblik over de fredede områders tilstand, så vi kan øge opmærksomheden på eventuelle problemer.

I 2014 og 2015 tjekkede mere end 150 frivillige 39 fredede områder i Danmark.

Vi håber, at mange frivillige igen melder sig til at gå en tur og tjekke et af de fredede naturområder ud.

Fredningstjek er for alle

Det kræver ikke en særlig uddannelse eller kendskab til natur at tjekke en fredning.

Det vigtigste er interessen for naturen, landskabet eller historien i fredningen – og så lysten til at gå en selvvalgt rute gennem et fredet naturområde.

Du kan lave et fredningstjek med familie, venner eller den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Som fredningstjekker modtager du et skema, en udførlig vejledning og kortmateriale fra os, så det er lige til at gå til.

Vil du udføre et fredningstjek?

alt
Kate Skjærbæk
Projektleder for Fredningstjek og Naturens Dag
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 31 19 32 82

Du vælger selv, hvilken fredning, det skal være blandt de ca. 20 udvalgte fredninger.

Du kan gennemføre fredningstjekket i perioden fra maj til 30. september.

Når du har tilmeldt dig, modtager du en materialepakke for den fredning, du tilbyder at udføre et fredningstjek i.

Materialepakken er et kort over fredningen, et skema til at udfylde dine observationer og et botanikhæfte, så du kan genkende de planter, du ser.

Fredningen skal kigges efter på et overordnet plan for at undersøge, om fredningen stadig lever op til det formål, der i sin tid fik den fredet.

Når du går i området, skal du blandt andet lægge mærke til, om der ligger affald, om stier og adgangsforhold er gode, og om skiltningen er tidssvarende.

Du kan lave et fredningstjek alene, sammen med familien og venner, eller du kan gøre det sammen med den lokale DN-afdeling, der har forstand på fredninger.


Har du tjekket en fredning?