Plast kan være flere århundreder om at nedbryde i naturen. Ifølge Miljøstyrelsen har mikroplastproblematikken elementer af en ”tidsindstillet bombe”, hvor vi først kan se effekterne om mange år.

Vi står altså over for en potentiel økologisk krise.

Vi ved allerede, at mikroplast i havene påvirker f. eks. fisk og muslinger negativt. Endnu ved vi ikke meget om, hvad mikroplast gør i luften og i jorden.

Men forskerne vurderer, at der sker det samme som i havene. Og der er set tendenser til, at regnorme, som er vigtige for jordens struktur og økosystem, ændrer adfærd i jord med mikroplast.

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for en dansk plastpolitik med konkrete initiativer, der sikrer handling her og nu og stopper udledningen af plast i naturen. F.eks. fra plejeprodukter og tekstiler.

alt
Signe Poppenbøll Hansen
Kampagneansvarlig