Mange af de produkter, som vi mennesker bruger i dag indeholder plast. Det er en integreret del af vores samfund, og plast har også gode egenskaber, som f.eks. af forlænge holdbarheden for fødevare. Men plast har også en bagside: plast er lavet af olie og når det brændes af, bidrager det til klimaforandringer samtidig med at det er spild af en ressource.


Vi skal reducere forbruget af plast alle de steder det giver mening. Plast skal kunne genanvendes i stedet for at det enten bliver smidt direkte på forbrændingen, hvor det går op i røg, eller ender i naturen, hvor det gør skade på hele økosystemet.

Film om plast

I dag bliver rigtig mange plast produkter designet, uden at det er indtænkt i produktdesignet, at det skal kunne genanvendes. Det er en fejl der skal gøres op med. Derfor har Danmarks Naturfredningsforening fået lavet en film, der skal oplyse om de udfordringer, der i dag kan være ved at genbrug plast.

Det handler for eksempel om sort plast fra husholdningen, der kan sorteres fra som plastikaffald hos forbrugerne, men som ikke kan fin sorteres på de store sorteringsanlæg. Derfor ender den sorte husholdnings plast alligevel med at blive brændt af, frem for at blive til nye plast produkter, og det bør der laves om på, mener Danmarks Naturfredningsforening. Med filmen opfordrer vi producenter og detailkæder til at ændre praksis.

Forslag: Genanvend og nyt design

I dag bruges otte procent af verdens olieproduktion til at lave plast. Det skyldes i høj grad, at meget af plasten ikke bliver genbrugt, men i stedet ender som affald. Vi producerer konstant ny plast, som ender alle mulige steder.

I stedet burde vi fokusere på, at genanvende den plast, som vi allerede har, og i mindre grad producere nyt. Danmarks Naturfredningsforening foreslår at;

 • Plastprodukter skal designes, så de kan genanvendes. Det vil sige, at der skal stilles krav til produktdesign og plastiksammensætningen, så det er muligt at genanvende plasten.
 • Plastproducenter skal tilbagetage deres produkter, så vi er sikre på at plasten bliver genanvendt, vi ønsker derfor tilbagetagsordninger for de mest udbredte plastprodukter til husholdningen, evt. via pant ordninger.
 • Vi ønsker plast uden skadelig kemiske stoffer.
 • Samt en reduktion i forbruget af plast.

I Danmarks Naturfredningsforening ønsker vi et opgør med forbrug og smid væk kulturen, vi arbejder for en danske plastpolitik, der sikre en bæredygtig, produktion, forbrug samt håndtering af plast som en værdigfuld ressource.

Lige nu arbejder EU målrettet med en plan for, at produkter i højere grad skal kunne genanvendes. Dette kaldes også for cirkulær økonomi. Målet er at genanvende 75 procent af det emballageaffald vi bruger i 2030.

Noget plast havner i naturen, hvor det tager mange år at nedbryde eller bliver omdannet til mikroplast, som kan skade økosystemerne. Hvis vi forsætter som hidtil, så vil der i 2050 være mere plastik i havene end fisk.

Handlingsplan om plast

I 2018 har vi udgivet vores input til den nationale handlingsplan om plast. Læs den herunder.

Læs nyheder om plast


DN mener

 • At plast aldrig ender i naturen
 • At reducere forbruget af plast
 • At plast bliver produceret uden skadelig kemi
 • At plast bliver designet, så det kan genanvendes
 • At plast bliver genanvendt og derfor lever længere

Læs mere om mikroplast på vores kampagneside Nej til mikroplast i naturen

alt
Sine Beuse Fauerby
Energi- og miljøpolitisk seniorrådgiver
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 31 19 32 51