Hvad gør vi?

Fordi vi elsker rent drikkevand, vil vi gøre alt, hvad vi kan for at, der bliver passet bedre på den vandskat, der ligger under os.

Og der er masser at tage fat på. Derfor arbejder vi hver dag på at:

  • Begrænse og helt fjerne de sprøjtegifte, som vi finder, når vi undersøger grundvandet og drikkevandet.
  • Sørge for, at der ikke bruges sprøjtegifte tæt på vores drikkevandsboringer.
  • Sikre flere penge til at rense forurenede områder, såsom lossepladser, hvis skadelige gods kan sive ned i undergrunden og forurene drikkevandsboringer.
  • Oplyse borgere om vigtigheden af, at de dropper at sprøjte i deres private haver.
  • Hjælpe flere landmænd med at omlægge til økologiske landbrug, der ikke belaster naturen med sprøjtegifte.
  • Sikre en politisk indsats mod forurening fra alle fronter med en samlet politisk pakke.

Lokalt arbejde for rent drikkevand

Lokalt arbejder vi for at forhindre forringelse af drikkevand og grundvand gennem lobbyarbejde, høringssvar og klager.

I 2016 var DN Samsø gennem deres klagearbejde for eksempel med til at forhindre en tilladelse til håndtering af den lokale losseplads som truede indvinding af drikkevand på øen.

alt
Walter Brüsch
Geologisk seniorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 40 97 32 43

Hvad kan du gøre?