Hvert år bliver der fundet rester af sprøjtegift i vandværksvand. I 2015 blev der fundet sprøjtegift i 372 af 1.370 vandværksboringer - det vil sige i mere end hver fjerde.

Når vandværkerne finder sprøjtegift i deres indvindingsboringer, tager de ofte konsekvensen og lukker boringen. Siden 1994 er mere end 500 boringer blevet lukket på grund af sprøjtegift.

Sprøjtegifte havner i drikkevandet

De fleste sprøjtegifte kommer fra landbruget, men gartnerier, planteskoler, juletræsplantager, golfbaner og nogle haveejere bruger også sprøjtegift.

Når vi finder sprøjtegift i grundvandet, ved vi derfor ikke altid, hvor giften kommer fra. Mange af de sprøjtegifte som bliver fundet i grundvandet nu, er sivet ned i jorden for mange år siden og er heldigvis blevet ulovlige i dag.

Men nye stoffer sprøjtegifte dukker hele tiden op, og vi finder stadig rester af godkendte sprøjtegifte, når vi undersøger grundvandet.

Vores drikkevand er under pres

Når grundvandet er rent, behøver vandværkerne ikke at rense vandet, inden det kan sendes ud til os alle sammen som rent drikkevand.

Men det går den forkerte vej. 10 danske vandværker renser allerede vandet for rester af sprøjtegifte, fordi de ikke har kunnet finde rent grundvand nok i nærheden.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker derfor sprøjtegiftene væk fra områder med drikkevand, så vores børn og børnebørn også kan få rent og giftfri drikkevand i fremtiden.

Hvad gør vi?

Danmarks Naturfredningsforening arbejder for grundvand uden sprøjtegift

Derfor mener vi ikke, at rensning af vores drikkevand og grundvand er den rigtige løsning på problemet. Grundvandet skal fortsat være naturligt rent, så videre rensning af vandet ikke er nødvendigt.

Vi skal:

 • undgå sprøjtegift, hvor drikkevandet dannes og indvindes.
 • undgå sprøjtegift i private haver.
 • sikre indsats mod alle kilder til forurening i en samlet plan.

DN mener

 • Vi skal forbyde de sprøjtegifte, vi finder i grundvand og drikkevand.
 • Vi skal udlægge boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), hvor sprøjtegift er forbudt.
 • Vi skal lave sprøjtefrie områder, der hvor vores drikkevand bliver dannet.
 • Vi skal få haveejerne til at lægge giftsprøjten væk.
 • Vi skal øge bevidstheden om, at vi skal passe på grundvandet.
 • Vi skal fremme økologisk jordbrug, som ikke bruger sprøjtegift.
 • Vi skal teste sprøjtegifte under danske forhold inden de godkendes i Danmark.
alt
Walter Brüsch
Geologisk seniorrådgiver
 • E-mailadresse
 • Mobil
  +45 40 97 32 43

Hvad kan du gøre?