Bestanden af oddere i Jylland har været i fremgang i mange år, efter at have været nær udryddelse. Etablering af passager, hvor veje krydser å'er, og brug af "stop-riste" i fiskeruser, har mindsket dødeligheden.

Men den sjællandske bestand vakler fortsat på randen af udryddelse, på trods af lignende tiltag på Sjælland.

Udsætning er en start

For at hjælpe den truede sjællandske bestand af oddere, har vi fået tilladelse til et forsøgs-projekt om indfangning af fem oddere i Jylland og sætte dem ud på Sjælland.

I 2015 udsatte vi 3 jyske oddere på Sjælland sammen med Aqua Akvarium & Dyrepark i Silkeborg som partner.

Forsøgsprojektet er nu afsluttet og har dels afdækket udfordringerne samt vist at det kan lade sig gøre at få adgang til oddere i et antal, som vil muliggøre et større og reelt udsætningsprojekt.

Der er masser af velegnede levesteder for odder på Vestsjælland, og der bliver hvert år fundet unge oddere, som er "smidt ud hjemmefra" og derfor skal finde sig et territorium. De oddere er oplagte at flytte til Sjælland.

Det er nu op til Miljø- og fødevareministeriet om, der skal laves et større projekt.

alt
Bo Håkansson
Seniorrådgiver naturpolitik og artsforvaltning
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 22 27 51 57

Fakta om odderen

Størrelse

Odderens krop bliver op til ca. 80 cm lang plus hale. Voksne hanner kan veje op til 12 kilo, hunner op til 8 kilo.

Levevis

Odderen lever ved vådområder, hvor den næsten udelukkende spiser fisk. Den færdes også på land og kan sprede sig over relativt store afstande. Derfor kan odderen genindvandre til områder, hvor den før har været udryddet. Oddere har krydset Lillebælt i de seneste år, men Storebælt kan odderne næppe krydse.

En voksen odder skal have omkring et kilo fisk om dagen, som svarer til omtrent 10 procent af dens egen vægt.

Yngleforhold

Odderen kan yngle året rundt, men de fleste unger bliver født i foråret. Der er oftest tre unger i et kuld, som bliver født efter et par måneders drægtighed. Hannen deltager ikke i opfostringen.

Ved fødslen vejer ungerne ca. 100 gram. Efter tre måneder i reden begynder de så småt selv at jage fisk. Ungerne bliver først selvstændige, når de er omkring 1 år.

Bevaringsstatus

Odderen har det storartet i Vestdanmark, men er truet i Østdanmark.

Odderen er totalfredet og må hverken jages eller ”reguleres”. Odderen er også omfattet af den skrappeste internationale beskyttelse under EUs "habitat direktiv". Danmark er forpligtet til at sørge for at minimere trafikdrab, samt at sikre odderens yngle- og rasteområder mod ødelæggelse og forstyrrelser.

Oplev odderen

Odderen er overvejende nat-aktiv. Derfor ser man dem meget sjældent.

Ved midt- og nordjyske åer kan man finde spor efter oddere – ekskrementer, fodaftryk eller "slisker" på åbrinken.

Hvad kan du gøre?

Hjælp odderen

Færdes du ved vandløb og søer i Vestsjælland vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du finder ekskrementer eller fodspor, der kan stamme fra odder.

I modsætning til minkens ekskrementer lugter odderens ikke af fisk. Så hvis du tør, er det en måde at teste ekskrementer på.

Tag ekskrementerne med dig i en pose og læg dem i fryseren. Tag et foto af fodaftryk med din telefon. Læg gerne en mønt eller andet ved, så man kan se størrelsen.

Notér fundstedet og mail foto mm til biolog Bo Håkansson på boh@dn.dk