Hvad gør vi?

I Danmarks Naturfredningsforening arbejder vi for en mere bæredygtig energiforsyning. Det gør vi blandt andet ved at følge med i energidebatten, kommentere på nye lovforslag og sende vores bemærkninger til den pågældende minister.

Lokalt arbejder vi med energianlæg gennem lobbyarbejde, høringssvar og klager. Vi arbejder med at komme af med energiforsyning, der bygger på kul, biomasse, affald og lignende.

Vi vil have vindmøller, jordvarme, solvarme, varmepumper, energilagring m.v. suppleret med affaldsbaseret biogasanlæg.

Vi arbejder for, at indretning og lokalisering af energianlæg skal ske under størst mulig hensyntagen til natur og miljø.

alt
Lasse Jesper Pedersen
Klima- og energipolitisk rådgiver

Hvad kan du gøre?