Hvad gør vi?

DN ønsker et landbrug i balance. I balance med naturen og i balance med samfundsøkonomien.

Et landbrug, der giver plads til mere natur, som producerer sunde fødevarer uden at forurene vores vandmiljø og som behandler husdyrene værdigt.

DN har en vision om et landbrug, der fungerer i balance med sine omgivelser:

  • Et landbrug, der giver plads til sammenhængende naturområder.
  • Et landbrug med gode levebetingelser for dyr og planter.
  • Et landbrug, der producerer kvalitetsfødevarer uden at forurene vores vandmiljø.
  • Et landbrug, der bidrager til vores sundhed.
  • Et landbrug, der behandler husdyrene værdigt.

Visionen er baggrunden for DN's landbrugspolitik, som leverer en lang række anbefalinger til, hvordan politikerne kan sikre natur og miljø under landbrugsproduktionen.

alt
Rikke Lundsgaard
Landbrugspolitisk senirorrådgiver
  • E-mailadresse
  • Mobil
    +45 23 20 30 07

Hvad kan du gøre?