2. februar 2020 13:00
P-pladsen på SV-siden af Emborgvej ca 185 m SØ for Gl.Rye byskiltet
Håris Foto: ls-j
Lyngbakkerne i Gl.Rye er et besøg værd på alle årstider. Om vinteren kan vi få en flot udsigt fra Musebakke og Galgebakke. Hvis der er nyfalden sne, ser man spor fra dyrene , der lever i området. Turen gennemføres uanset vejret. Tag endelig børnene med - og kaffe til pausen i solskinnet.

2. februar 2020 13:00 - 2. februar 2020 16:00

Lyngbakkerne er en landskabstype, der opstår på arealer, hvor jorden er ret næringsfattig, og hvor dyrenes afgræsning er tilstrækkelig til at forhindre træer i at vokse op med en tæthed, man ville kalde skov. Lyngbakker i Gl.Rye har fra gammel tid været udnyttet til græsning for landsbyens husdyr. I perioder med mindsket afgræsning er dele af bakkerne sprunget i skov. Siden 1971 har lyngbakkerne været fredet. Gennem de sidste 20 år er der oprettet offentlige stier, og der er gjort forsøg med forskellige typer afgræsning. Lokale beboere har gjort en betydelig praktisk indsats for at reducere mængden af opvoksende træer. Denne aktivitet og valget af metoder vil blive belyst på turen - "Har naturen brug for pleje?- og hvilken?". Selvfølgelig vil der også blive mulighed for at nyde udsigterne og de planter og dyr , der viser sig i vintervejret. Børnene er bestemt velkomne på turen - og tag kaffen med! Kontaktperson Otto Andersen, mail karot.andersen@gmail.com

Tilbage til søgningen
DN Skanderborg
  • Tilmelding ikke nødvendig