10. februar 2020 19:30
4300 Holbæk, Nygade 9
Holbæk bibliotek
En af flere arter af Forglemmigej Foto: null
NVNF inviterer DN-medlemmer til foredrag om arter.
Botaniker og hovedredaktør på Atlas Flora Danica Per Hartvig kommer og fortæller om "arter" . Hvordan de opstår, defineres og navngives.

10. februar 2020 19:30 - 22:00

Evolutionen har udviklet og udvikler stadig genetisk og morfologisk variation i plantepopulationerne, som over tid kan føre til dannelsen af nye arter. I mange tilfælde kan det dog være svært at definere arterne og sætte grænser mellem dem. Det er der flere grunde til bl.a. planternes mange forskellige formeringssystemer. Gennem historien har ny viden løbende ført til anvendelse af flere forskellige artsbegreber.
Hvilke metoder og regler styrer det praktiske videnskabelige arbejde med at opstille nye plantetaxa og navngivningen af dem ? Hvem kontrollerer og bestemmer om en påstået ny art virkelig er en ny art ? Er der en overdommer, som sorterer skidt fra kanel ?

Nygade 9, Holbæk 4300

DN Holbæk
  • Tilmelding ikke nødvendig