21. november 2019 19:30
3460 Birkerød, Stationsvej 36
Mødested: Biblioteket i Birkerøds store mødesal
null Foto: null
Kom til årsmøde og hør om DN Rudersdals arbejde. Inden selve årsmødet er der foredrag om vore skove.

21. november 2019 19:30 - 21. november 2019 22:00

Årsmødet indledes med et foredrag ved skovfoged og skytte i Naturstyrelsen Hovedstaden i Dyrehaven Torben Christiansen: Hvad skal vi med skoven?

Den evige og svære balance mellem benyttelse og beskyttelse: Forstmæssig produktion, rekreation og oplevelse, biologisk mangfoldighed, klimahensyn, kulturhistorie.

Hvordan balancerer vi hensynet til skovens naturbårne udvikling over for menneskets ønsker om produktion af træ og rekreation? Og hvordan med skoven i lyset af klimaforandringerne?

Foredraget tager udgangspunkt i planerne om at gøre Rude Skov til biodiversitetsskov og omdanne Jægersborg Hegn til urørt skov samt at inddrage dele heraf i Dyrehaven. Efter oplægget lægges op til debat om emnet, og hvor Torben Christiansen står for skud.

Årsmødet følger vores vedtægter:
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. valg til bestyrelsen og til suppleanter
4. forslag fra medlemmer (fremsættes skriftligt til formand.(molesen@bio.ku.dk), senest 14. nov.
5. eventuelt

Stationsvej 36, Birkerød 3460

Tilbage til søgningen
DN Rudersdal
  • Tilmelding ikke nødvendig