10. marts 2019 09:00
Ved indgangen til Monnet, overfor Monnetvej 8. Kontakt: Christina Åkerman, christina.j.akerman@gmail.com, tlf. 23268714
Lige inden det fredede område lukker for yngleperioden, kan du komme med på en guidet fugletur til et af Svendborg Kommunes mest særprægede naturområder. Medbring madpakke og noget varmt at drikke. Gummistøvler er en god ide. Turledere:Poul Rasmussen og Flemming Hansen.

10. marts 2019 09:00 - 12:00

Afhængigt af hvor hård vinteren er, kan vi være heldige at se bl.a. havørn, vandrefalk og mosehornugle - samt flokke af rastende ande- og vadefugle, bl.a. knopsvane, sangsvane, bramgås, gravand, pibeand, krikand, spidsand, ederfugl, hvinand, toppet skallesluger, storspove, hjejle, vibe og almindelig ryle. Vi kan også være heldige at se snespurv.

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig