19. januar 2020 13:00
Lille vejlesø parkering tæt ved legepladsen og gangbroerne over lagunerne
Taffelænder og blishøns i Ll Vejlesø Foto: Lars Bjarne Nielsen
Vinterfugletur til Ll Vejlesø og Jægersø samt evt omliggende enge. Lagunerne er vigtige rastepladser om vinteren for mange svømmefugle og de omliggende enge for vadefugle o.l. Vi vil se mange forskellige arter og mange fugle, som fortæller om vigtigheden af at bevare fred og ro her.

19. januar 2020 13:00 - 19. januar 2020 15:00

Vi fortsætter traditionen med at besøge vort tættest beliggende fugleeldorado. Vi kan se betydningen af strandparken som vinterrasteplads for en lang række svømmefugle: Gæs, blishøns, troldænder, pibeænder, knarænder, taffelænder, skalleslugere (stor og lille), lappedykkere og svaner. Ænderne er smukkest her om vinteren, hvor de er i yngledragt.
Hvis vejret arter sig, kan vi besøge de omliggende strandenge, evt Hundige havn, hvor der kan være lille lappedykker. Vi får nok også tid til at se på Oskar.
DN Greve tager teleskop med, så alle kan komme tæt på de meget smukke fugle. Hvis du har en kikkert, så husk den.
Turen er betinget af vejret. Ved meget dårligt vejr eller tilfrysning af søerne, aflyser vi.
Kontakt Lars på 21 77 59 13

Tilbage til søgningen
DN Greve
  • Tilmelding ikke nødvendig