19. april 2020 11:00
3500 Værløse, Bavnestedet 159
Vi mødes på parkeringspladsen på Baunestedet, sidevej til Nørrevænget (gennem viadukten under jernbanen).
Stor Vandsalamander
Danmarks Naturfredningsforening i Furesø inviterer på vandhulstur på Baunesletten. Vi fanger dyr med de medbragte net og kigger på frøer, salamandre, insekter og fisk i vores akvarium. Undervejs ser vi på fuglelivet.

19. april 2020 11:00 - 13:30

Danmarks Naturfredningsforening i Furesø inviterer på vandhulstur på Baunesletten, hvor der nyligt er skabt bedre lysforhold i flere vandhuller. Vi fanger dyr med de medbragte net og kigger på frøer, salamandre, insekter og fisk i vores akvarium. Undervejs ser vi på fuglelivet, idet rørhøg, tårnfalk og musvåge tit ses over sletten. Turen er meget velegnet for børn. Medbring gerne mad og drikke. Vandtæt fodtøj er en stor fordel. Vi har net, men egne net må gerne medbringes.

Bavnestedet 159, Værløse 3500

DN Furesø
  • Tilmelding ikke nødvendig