14. marts 2020 09:00
Vi mødes ved indgangen til Monnet, over for Monnetvej 8.
Foto: Poul Brugs.
Guidet fugletur til et af Svendborg Kommunes mest særprægede naturområder, inden det fredede område lukker for yngleperioden.

14. marts 2020 09:00 - 12:00

Vi kan være heldige at se bl.a. havørn, vandrefalk og mosehornugle - samt flokke af rastende ande- og vadefugle, bl.a. knopsvane, sangsvane, bramgås, gravand, pibeand, krikand, spidsand, edderfugl, hvinand, toppet skallesluger, storspove, hjejle, vibe og almindelig ryle. Vi kan også være heldige at se snespurv.
Medbring madpakke og noget varmt at drikke.
Gummistøvler er en god idé.
Turledere er Poul Rasmussen og Christina Åkerman.
Turen er gratis, og alle er velkomne

Kontaktperson er Christina Åkerman, tlf. 2326 8714.

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig