7. april 2020 18:30
9560 Hadsund, Thygeslundvej 60
Vi mødes på gårdspladsen.
Gule anemoner Foto: Svend Grønkjær Madsen
Midtvårens blomsterflor i skovbunden domineres af hvid anemone, men også mange andre – og måske gul anemone på frodig muldbund. Vi går en dejlig tur i skoven ved Thygeslund, ser på årstidens blomster og hører om stedets historie.

7. april 2020 18:30 - 20:00

Langs Mariager Fjord er der flere steder tæt på kystskrænterne blå anemoner. I skoven ved Thygeslund findes de også. Vi ser på blomstrende blå anemoner (Hepatica nobilis). Artsnavnet nobilis fører os videre til skovens mange træer bl.a. nobilis, og på en 2-3 km travetur på og udenfor stier vil vi også se karpaterbøge-, ege-, og kirsebærtræer samt douglasgran.

Anemoneturen går langs våd fjordeng og tilbage op og ned ad skovens dale, den er gratis og uden tilmelding og inkluderer lidt om stedets historie.

Turleder : Svend Grønkjær Madsen sgm@dn-mariagerfjord.dk

Arrangør : Danmarks Naturfredningsforening: DN Mariagerfjord

OBS: Beklædning og fodtøj efter vejrliget. Husk evt. kikkert!

Thygeslundvej 60, Hadsund 9560

DN Mariagerfjord
  • Tilmelding ikke nødvendig