3. maj 2020 10:00
4684 Holmegaard, Fensmark Sko...
Mødested: Parkeringspladsen i Fensmark skov. Hvis du bruger GPS: sæt den på adressen: Fensmark Skov 11, 4684 Holmegaard.
Glade naturplejere holder pause Foto: Torben Hviid
ARRANGEMENTET ER AFLYST!


Siden 2007 har Næstved DN i samarbejde med Naturstyrelsen foretaget en frivillig naturpleje af et område i Holmegårds mose.
HAR DU LYST TIL AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS FOR AT GENSKABE NATURVÆRDIERNE I MOSEN VED AT FÆLDE TRÆER - SÅ HAR DU CHANCEN HER!

3. maj 2020 10:00 - 14:30

Ved at fælde træerne forøges chancerne for at den naturlige vegetation kan genskabes efter mange års misligholdelse og dræning. Den nye fredning af mosen har åbnet muligheder for bedre naturpleje og en vandstandshævning. Træfældning kombineret med vandstandshævelser kan skabe nye muligheder for, at den helt særegne og spændende højmosenatur kan genskabes. Et birketræ drikker ca. 400 liter vand i døgnet, så derfor gør det en stor forskel for mosen, hvis træerne fjernes. Man får god motion og frisk luft, men vi holder også nogle hyggepauser, hvor vi slapper af, snakker om natur, og hvad der ellers er lyst til. Alle er velkomne!
Medbring eller lån: Håndsave, grensaks, ørnenæb el.lign. Eventuelt rygsække/taske til transport af grej, idet der ca. 1 km fra P-plads til naturplejen. Man kan også låne udstyr på stedet af Naturstyrelsen og DN.
Naturstyrelsen byder på sandwich og drikkelse til alle tilmeldte deltagere.

Fensmark Skov 11, Holmegaard 4684

DN Næstved
  • Tilmelding

    Til Rune Larsen på telefon 6130 2600 eller på mail: mr@larsen.dk. Senest fredag den 1/5 kl. 8.00, hvis man vil have sandwich. Man behøver ikke at tilmelde sig, hvis man ikke ønsker sandwich og drikkelse.