23. maj 2020 20:30
Herthas P-plads, Landsbyvænget 2, Herskind, 8464 Galten
Tornsanger Foto: ls-j
Vi går på sporet gennem Hertha, forbi den gamle mergelgrav og til fugletårnet på Engvej. Her er der en god udsigt over Lyngbygård Ådal. Per Clauson-Kaas, Hertha, vil fortælle om fuglene. Nattergalen vil sikkert synge for deltagerne. Vi fortsætter ned til åen og tilbage til Herskind gennem slugten

23. maj 2020 20:30 - 23:00

Turen er en aftentur på sporet syd for Hertha, går ned forbi den gamle mergelgrav og til fugletårnet på Engvej. Her er der en god udsigt over Lyngbygård Ådal og den nyanlagte sø. I tårnet er der en planche, der viser de mest almindelige fugle og en oversigt over fuglene i området med oplysning om, hvornår på året de kan ses. Per Clauson-Kaas, Hertha, vil fortælle om fuglene. Nattergalen vil sikkert synge for deltagerne. Det er en god ide at tage kikkert med på turen. Derefter går turen ned til gangbroen, som man kan gå på helt ned til åbredden.Turleder Per Clauson-Kaas, mail per.clauson-kaas@hertha.dk

DN Skanderborg
  • Tilmelding ikke nødvendig