3. maj 2020 13:00
P-13 på Sønderskovvej, 8660 Silkeborg. Ca. 3 km. fra Virklund ad Paradisvejen, og ca. 3,9 km. fra Glarbo ad Tønningsletvej
Friske bøgeblade
Den lille Slåensø syd for Borresø er en perle blandt de midtjyske søer! Ingen bebyggelse i nærheden, klarvandet som få danske søer og midt i skoven. I maj er skovbunden i fuldt flor og de fleste træer grønne. Der bliver meget at kigge på! Tag børnene - og kaffen til solskinspausen - med på turen.

3. maj 2020 13:00 - 3. maj 2020 16:00

Det Midtjyske Søhøjland er oversået med store og små dødishuller. I isbræernes afsmeltningsfase lå større og mindre is-"klumper" mere eller mindre dækket af aflejringer af moræne tilbage. I de næste århundreder med arktisk klima smeltede dødisen langsomt og efterlod store og mindre fordybninger i terrænet. Disse fyldtes med vand og blev til søer bl.a Slåen sø. Den er ca. 12 m. dyb, og vandet er meget klart. Der er ingen vandløb, som leder vand til, kun undersøiske kilder, der tilfører rent grundvand fra de skovbevoksede bakker udenom. Mennesket har blandet sig lidt ved at opdæmme Slåensøs afløb (Millingebæk) og derved lagt ca. 2 m. til vanddybden.På turen bevæger vi os ad "bagvejen" til Slåensø, ruten fører gennem en varieret skov med både nåletrær og bøgeskov. Blomsterne i skovbunden kommer i en bestemt rækkefølge hvert forår - hvor langt er de kommet d. 3. maj? Børn er velkomne - men der kan være lidt uvejsomt for barnevogne. Turleder Otto Andersen mail karot.andersen@gmail.com

Tilbage til søgningen
DN Skanderborg
  • Tilmelding ikke nødvendig

Nysgerrig efter mere? Find flere arrangementer i dit område