7. juni 2020 13:00
2720 København, Damhusdæmning...
Foran Café Damhuskanten
Vibeunge, set sommeren 2017 http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=1693 om fugle: http://www.vanloese.dk/natur/fugle/index1.htm Foto: Per Stengade
Overskriften henviser til den gang Engen var en del af Søen. Som ”kystvandring” byder Rødovre og Vanløse på en dejlig tur om en sø-kyst. Damhussøen har en spændende natur-og kulturhistorie og et rigt dyreliv, især på fugle, men også piletræerne har deres historie.

7. juni 2020 13:00 - 15:00

Damhussøen fik sit vand fra to åer: Harrestrup Å og Grøndalslund Å, som var smeltevands-floder i sidste istid. København var befæstet siden 1043 og Damhussøen fik en central rolle som Københavns vandreservoir til voldgrav og drikkevand helt frem til 1892. Vores Guide på turen, Per Stengade har som formand for Enggruppen i Vanløse utrætteligt kæmpet for en ”forbedring” af sø og eng og for et udvidet kendskab til, hvad søen og engen faktisk har at byde på. I søen er der trods oprensninger og forurening fanget suder, karusser, aborre, karpe, skaller, brasen, gedder, ål og krebs. Ved Damhuskanten kan man også se et opslag over de mange fugle, som kan ses fx svane, grågås, troldand, lappedykker og gråand. I dag har Enggruppen dannet et høstlaug, så der bliver plads til mere sjældne blomster end brændenælder og tidsler som fx Vandranunkel, Vandærenpris, Kattehale, Rød Tvetand, Fliget Brøndsel og stor Fladstjerne. Se også opslag ved Damhuskanten. Enggruppen har endda sat et par bistader ud.

Damhusdæmningen 2, København 2720

DN Rødovre
  • Tilmelding

    Tilmelding ikke nødvendig.