24. oktober 2020 10:00
Rødovre station.
Engang jagtområde for kongerne, i dag den næststørste nationalpark i Danmark.
Vi hører om Nationalparkidéen på vejen til Esrum Kloster, hvor vi vises rundt på grunden. Dernæst let frokost og så til Gribskov, der er ved at udvikles til ”urørt skov”. Vi guides 2 timer.

24. oktober 2020 10:00 - 16:00

Ved introduktionen til området blev de særlige veje for jagten, Par Force, fremhævet som særligt historisk mindesmærke i form af de stjerneformede stisystemer, som igen er sat i stand.
Esrum Kloster ligger smukt centralt i parken som første mål for vores udflugt. Klosterets historie og klosterliv fortæller vores første guide om. Let frokost serveres for egen regning.
Dernæst kører vi til Gribskov, hvor vi møder vores naturvejleder, Anne Johannisson, som har og har deltaget i at skabe de nye ”naturforvaltningsplaner for urørt skov og biodiversitetsskov”, som forventes færdige i foråret -20. se link under billedet.
Gribskov bliver det første og største sammenhængende skovareal som ”urørt” skov, så det bliver spændende at se, hvor det allerede kan ses, og hvad det betyder for mangfoldigheden af dyr og planter. Man kan dog også finde stier til Par Force-jagten i Gribskov. Turen er støttet af fonden: ISOBRO.

DN Rødovre
  • Tilmelding

    Tilmelding til amdi.ibsen@gmail.com, Deadline d.24.9. Pris: 200 kr. Medbring gerne lille stol.