5. april 2020 10:00
2620 Albertslund, Herstedhøje...
Vi mødes ved Naturcenter Herstedhøje. Der kan parkeres ved P-pladserne ved Naturcentret. Offentlig transport: Bus 149 fra Albertslund St. kommer tættest på (knap 1 km.).
Frøæg fra et kær i Vestskoven Foto: Poul Evald Hansen
Nogle af de 12 søer på Stensletten er ynglesteder for Butsnudet Frø og Spidssnudet Frø, som netop er kommet på den nye rødliste for 2019 som NT - næsten truet. Vi ser også på 4 nyanlagte søer. Gummistøvler er en god idé. Turledere: Katrine Søbye og Poul Evald Hansen. Fællestur med Natur&Ungdom.

5. april 2020 10:00 - 5. april 2020 13:00

Vestskoven er Danmarks største bynære skovrejsningprojekt og blev plantet fra 1967 og frem. Den havde 50-års-jubilæum i 2017, som vi fejrede.I DN-Albertslund har vi fulgt udviklingen af skovens natur. Der er henved 70 søer i Vestskoven, hvoraf de fleste er anlagte for at øge naturindholdet. De fleste karakteristiske pattedyr, padder, fugle og svampe er indvandret til skoven; det går noget langsommere med skovplanterne. Og de anemoner, man ser er udplantede eller levn fra gamle haver. Turlederne vil kunne fortælle en masse om Vestskovens natur. Vestskovsområdet udgør næsten 1500 ha., og næsten det hele er nu opkøbt til skov. Afslutningstidspunktet er omtrentligt. Efter turen kan man spise medbragt mad på Naturcentrets lille café, hvor man også kan købe kaffe, kage m.v. Vi gennemfører turen sammen med Natur & Ungdoms afdeling i Albertslund.

Herstedhøje Allé 1, Albertslund 2620

Tilbage til søgningen
DN Albertslund
  • Tilmelding ikke nødvendig