2. marts 2019 10:00
9690 Fjerritslev, Havvejen 453
Drej ind af grusvejen og parkere her.
Dagens naturpleje indsats, her i starten af marts, er at følge op på den 1. gangs rydning, som entreprenørmaskiner har udført i oktober sidste år. Dvs. vi skal fjerne det opvækst af klitfyr/bjergfyr, som skovningsmaskinen har overset eller ladt være, da små træer også engang bliver store

2. marts 2019 10:00 - 13:00

og derfor vil det være nemt at fjerne dem nu.
Jammerbugt kommune låner os redskaberne som motorsave, buskrydder og håndsave.
DN byder på lidt at drikke og spise i pausen.
Baggrunden for Naturplejeprojektet Nørremiler er at fælde og fjerne nåletræer langs og på parabelklitten Nørremile samt i mindre områder, skabe lysninger og korridor for naturen, i det 40 hektar store område. I alt skal de store skovningsmaskiner rydde 12 hektar nåletræ, primært de invasive klit- og bjergfyr, som er uønskede nåletræer på klitheden. Forsøgsvis er der også afskrældet et mindre område for at forny spiring af bl.a. klokkelyng og urter.
Projektet formål med natur- og landskabsplejen er at opnå en større biodiversitet og samtidigt få den markante parabelklit synlig igen.
Lodsejeren og Den Danske Naturfond er med til at realisere projektet ligesom Jammerbugt Kommune støtter projektet.
Se mere: jammerbugt.dn.dk/vi-arbejder-med/natur-projekter/naturpleje-noerremiler-igangvaerende-projekt/

Havvejen 453, Fjerritslev 9690

DN Jammerbugt
  • Tilmelding ikke nødvendig