27. september 2020 10:00
P-plads ved Gryet, Plantagevej 8B, 3730 Nexø
Informations-tavlerne ved Gryet Foto: Finn Hansen
Danmarks Naturfond, som ejer Gryet har arvet 150.000 kr., der ønskes anvendt i Gryet. Finn Ole Sonne Nielsen, chefarkæolog på Bornholms Museum, fortæller, hvad der kom ud af det!

27. september 2020 10:00 - 27. september 2020 12:00

Finn Ole har foreslået, at nogle af pengene kunne bruges til såkaldte georadar målinger, gennem hvilke man kan registrere anlæg i undergrunden. Målingerne vil kunne give os det bedst opnåelige billede af, hvad pladsen indeholder uden at skulle grave, og resultaterne af disse målinger vil blive præsenteret på turen.
Læs mere om Gryet her:
www.danmarksnaturfond.dk/oplev-fondens-naturomrader/gryet-pa-bornholm/

Tilbage til søgningen
DN Bornholm
  • Tilmelding ikke nødvendig