1. november 2020 11:00
Vestenden af Ugandavej på Amager
Foto fra en tilsvarende fugletur til Vestamager i november 2011 Foto: Dennis Jæger
Småfugletrækket er ved at være overstået, mens bestanden af andefugle er forøget med trækkende og rastende ænder, lappedykkere og skalleslugere. Mest markante er dog rovfuglene, hvor sommerens musvåger og tårnfalke bliver suppleret med bl.a. blå kærhøg og fjeldvåge.

1. november 2020 11:00 - 15:30

Mødested: Vestenden af Ugandavej på Amager.
Husk: Kikkert, madpakke, drikkevarer og solidt fodtøj.
Gratis.
Ingen tilmelding.

Turleder og kontaktperson er Arne Christensen, tif. 3072 1792, arne.christensen49@gmail.com.

DN Fredensborg
  • Tilmelding ikke nødvendig