2. november 2019 10:00
Kør af Udklitvej og fortsæt af Gl. Kongevej. Drej mod nord ved Engvej og parkere ved marken
Frivillige aktive ældre i DN, udfører naturpleje på en tilgroet klithede, for at opnå en større biodiversitet. Denne dag kan alle deltage, ung som ældre, det drejer sig om at få fældet de sidste klit- og bjergfyr, som er tilbage efter 1. gangs rydningen i 2018. Vi medtager både motor- og håndsav.

2. november 2019 10:00 - 2. november 2019 13:00

Projekt Grønt Guld - har i samarbejde med lodsejerne og Jammerbugts Kommunes Naturafdeling, fået udarbejdet en naturplan for et 4 hektar stort område, beliggende i Klim Klitplantage. Arealet som er beskyttet klithede var under voldsom tilgroning af nåletræ - især bjergfyr truede med at fortrænge de nøjsomme urter, lyng og artsrigdom. Derfor iværksættes der en målrettet naturpleje for at genskabe klitheden med forskellige virkemidler. Entreprenøren fældede de større træer som blev fjernet fra området. Der er hegnet og området bliver afgræsset, og DN Jammerbugt Grønt Guld gruppe følger udviklingen og notere sig før og efter naturplejen og hvorledes arts diversiteten ændre sig, når pladsen og lyset på klitheden igen vender tilbage.

Tilbage til søgningen
DN Jammerbugt
  • Tilmelding ikke nødvendig