19. juli 2020 09:00
P-pladsen ved Jersie Strandpark.
Bjarne Bo Jensen fortæller om fuglelivet Foto: Ib Søgaard
Kom med og lad os nyde den danske sommer med rastende og fouragerende fugle i lagunen.
Fredningsperioden er ovre og ungfugle, voksne samt trækkende fugle fra nord samler kræfter inden efterårets træk sydpå.

19. juli 2020 09:00 - 12:00

Siden april har de ynglende fugle haft fred for mennesker og hunde, mens de har opfostret et nyt kuld. Nu er fredningsperioden slut og vi kan igen følge fuglelivet tæt på. Der er rigeligt med føde i lagunens lave vand, så fuglene samles her. Måske forstyrres de af en sulten havørn.
Fra P-pladsen ved Jersie Strandpark går vi gennem klitterne langs lagunen ud til sydspidsen af Staunings Ø, hvor de store fugleflokke tydeligt ses.
Vores guide forstår at krydre faglige oplysninger med gode huskeregler og små anekdoter.
Tilmelding er ikke nødvendig. Mød bare op! Gerne med kikkert og evt. foto apparat.

DN Solrød
  • Tilmelding ikke nødvendig