7. marts 2020 13:00
Skovridervej, Forstbotanisk Haves østlige indgang.
Forstbotanisk Have rummer en blanding af de almindelige danske træer og nogle for os eksotiske. For de almindelige arter ser vi på træernes kendetegn i vintertilstand men taler også om deres historie i Danmark. Af de eksotiske vedplanter har mange i tidligere perioder vokset i Danmark.

7. marts 2020 13:00 - 15:00

Forstbotanisk Have rummer en blanding af de almindelige danske træer og nogle for os eksotiske. For de almindelige arter ser vi på træernes kendetegn i vintertilstand men taler også om deres historie i Danmark. Af de eksotiske vedplanter har mange i tidligere perioder vokset i Danmark. Det gælder i mellemistider (f.eks. Nældetræ, Vingvalnød) eller i Tertiærtidens flodsumpe, der gav ophav til brunkullene (f.eks. Tempeltræ og Sumpcypres). Måske det til slut bliver opklaret, hvilke(t) træ(er), der ganske overraskende dannede Østersøens store ravforekomster?

Turleder: Bent Odgaard.
Turen arrangeres i samarbejde med DBF.

Yderligere info: 21698223.

DN Aarhus
  • Tilmelding ikke nødvendig